abstractright abstractright
Nyheter

Sito planerar Västmetrons fortsättning

Sito medverkar i planeringen av Västmetrons fortsättning från Mattby till Sökö. Denna sträcka omfattar 3 metrostationer och över 4 kilometer järnvägstunnel.

Sito och Pöyry svarar tillsammans för planeringen av Västmetrons fortsättning från Mattby till Sökö. Sito planerar sträckan från Mattby till Kaitans. Hit hör bland annat Finno station. Sito svarar för planeringen av bergbyggande och geoteknik för denna sektor.

– Finno är ett ytterst utmanande område, berättar Jannis Mikkola från Sito. Området har inga berghällar och berggrunden täcks ställvis av mycket tjocka jordlager. Metron passerar också under ett mycket värdefullt våtmarksområde. Finno station kommer att utgöra en del av en helt ny stadsdel, när Esbo avloppsvattenreningsverk i sinom tid flyttar norrut från området till Blombacken, fortsätter Mikkola. Schaktningen i Sitos sektor börjar i slutet av 2015 och arbetet blir färdigt cirka 2017. Västmetrons fortsättning öppnas för trafik tidigast 2020.

www.lansimetro.fi