abstractright abstractright
Nyheter

Innovativa nyheter och de nyaste trenderna från Europa

I år har fem studieresor ordnats och vi har tillsammans med våra kunder och samarbetspartners bekantas oss mångsidigt med bl.a. stadsplanering, affärsprojekt, trender inom boende och med vägtunnlar runt om i Europa.

Bild: Köpcentrumet Liverpool ONE

PoPa-projektet (Utvecklingen av norra Böle) gjorde en resa till Liverpool och London i februari för att besöka de nyaste köpcentrumen. I Liverpool besöktes Liverpool ONE som invigdes år 2008 och som byggts mitt i stadens centrum. Det är Englands största (170.000 våm2) köpcentrum som baserar sig på uteutrymmen. Det består av gågator (i tre våningar som bäst) mot vilka affärslokalerna öppnar sig. Användningen av uteutrymmen i köpcentrum var ett av resans teman.

I London bekantade vi oss med Westfields köpcentrum i Shepherd’s Bush och i Stratford. Det senare invigdes hösten 2011 bredvid den Olympiska byn. Båda baserar sig på både ett varmt galleri och på en gågata utomhus. De övriga målen var One New Change ritat av Jean Nouvel som byggts bredvid Sankt Paulskatedralen och London Designer Outlet som just byggts klart bredvid Wembley station.

Ekologiskhet och fördomsfri arkitektur i Lyon

2014_Lyon_Confluence_560x320 Fiskehamns-projektets traditionella studieresa gjordes till Lyon i maj. Resans huvudmål var området la Confluence. Det är ett tidigare industri-, lager- och partiaffärsområde på cirka 150 ha bredvid centrum som byggs om till bostads- och kontorsområde. Området kommer att få sammanlagt cirka 16 000 invånare och 25 000 jobb. Arbetet inleddes år 2003 och hälften av området är nästan klart. I byggandet av området betonas ekologiskhet och fördomsfri arkitektur. Områdets kollektivtrafik baserar sig på en ny spårväg.

Resans övriga besöksobjekt var bl.a. stadsplaneringen i Lyons stadsregion, torgen i Lyons centrum och parkeringsutrymmena som byggts under dem samt saluhallen Les Halles Lyon Paul Bocuse.

Bild: Lyon, Confluences inledningskvarter

Stadsplanering i Holland

3>2014_Rotterdamin_aseman_pyoraparkin_sisaankaynti_560x320altSitos traditionella stadsplaneringsstudieresa gjordes i september till Holland. Ny stadsplanering, arkitektur och cykling var resans huvudtema. I Rotterdam var vårt hotell ritat av holländska OMA arkitekterna i komplexet De Rotterdam med tre torn som nyss invigts. Vi besökte OMAs kontor och bekantade oss med en saluhall som nyss blivit klar och som byggts inne i ett 11 våningar högt böjt bostadshus samt med den renoverade huvudjärnvägsstationen och dess toppenfina cykelparkering.

I Haag presenterade arkitekt Marja Straver-Nevalainen förnyandet av centrum, som bl.a. innehåller en järnvägstunnel med ett tvåvåningar högt parkeringshus ovan på och med en gågata ovan på det. Cykelexpert Erik Tetteroo berättade om cykelpolitiken och om utvecklandet av cyklingen i Holland och presenterade cykellösningar i Haags centrum.

I Almere bekantade vi oss med stadens nya centrum vars generalplan är ritad av OMA. I planeringen av de olika byggnaderna i centrum har man använt många kända internationella arkitekter. Vi bekantade oss även med Homeruskvarteret i området Poort i Almere, där man fritt får bygga stadsvillor i olika stilar samt med området De Realitet där man byggt idealbyggnader som ursprungligen varit avsedda att vara temporära, men som på grund av sin speciellhet fått bli bestående.

I Amsterdam besökte vi stadsdelen Ijburg som byggts på en konstgjord ö. Vi besökte även arkitekturbyrån Bentham Crouwell, som ansvarat för planeringen av centraljärnvägsstationen i Rotterdam och av den badkarsliknande utvidgningen av Stedejlik-museet. Resans sista besöksobjekt efter all ny topparkitektur var området Noord i Amsterdam, där den gamla hamnens lagerområde på ett intressant sätt tagits i temporärt bruk för kreativa aktiviteter.

Bild: Ingången till cykelparkeringen på Rotterdams station

Trender för boende i Köpenhamn

2014_Kopis_Kahdeksikkotalo_Orestadissa_560x320I september bekantade vi oss med boendets trender tillsammans med YIT som gäster på arkitekturbyrån BIG i Köpenhamn. Vi bekantade oss med bostadshus de ritat i Örestad. Alla objekt (8-House, VM Houses och The Mountain) representerar ett nytt tänkesätt och ståtlig arkitektur. Till sina kostnader representerade de dock helt normal produktion. Vi bekantade oss även med objekt som BIG planerat för att öka på stadsmiljöns kvalitet och bostadstrivseln, allt från hamnens badplats till Superkiles park. Vi besökte organisationen By och Havn som utvecklar Örestad och de gamla hamnområdena och på byggplatsen Krøyser Plads där de dyraste bostadshusen i Köpenhamn centrum håller på att byggas.

Bild: 8-huset i Örestad

Vägar och tunnlar i Tyskland och Frankrike

2014_vt12_Croix-Rousse_tunneli_Lyon_560x320Projektet för Lahtis södra omfartsväg gjorde en studieresa till München och Lyon i oktober. I München bekantade vi oss med planeringen och byggandet av centrums mittersta ringväg (Mittlerer Ring). Vi fick även bekanta oss med tunneln Richard Strau? som håller på att inredas. Lunchplatsen i München var den mäktiga BMW Weldt som planerats av den österrikiska arkitektbyrån Coop Himmelb(l)au. I Lyon bekantade vi oss med den östra omfartsvägen (Rocade Est) som betjänar den nationella trafiken och med tunnlarna på ringen (Boulevard Pheripherique Nord) som betjänar stadens interna trafik. Vi besökte också en riktigt intressant nyhet, alltså den 1,8 km långa tunneln Croix-Rousse som endast betjänar cyklar, fotgängare och busstrafik. Utöver tunnlar och omfartsvägar bekantade vi oss i Lyon även med resecentrumet Gare de Vaise, centrums parkeringslokaler och med utvecklandet av området Confluence.

Bild: Croix-Rousse-tunneln i Lyon

Text: Seppo Karppinen