abstractright abstractright
Nyheter

Konst i vår omgivning

Konsten har en betydande plats i den byggda miljön. Den gläder, överraskar och underhåller. Miljökonsten ger nya områden en identitet och kanske till och med förhindrar klotter.

– Miljökonst är något som uppfattas som positivt. Man vet nödvändigtvis inte hur konsten i praktiken anskaffas, berättar formgivare, konstlicentiat, ledande expert Ulla-Kirsi Junttila som arbetat med miljökonstprojekt på Sitos stadsplaneringsavdelning redan i över ett årtionde.

Förra våren utkom RT-kortet Konst i byggprojekt som redigerades av en arbetsgrupp ledd av Ulla-Kirsi Junttila. RT-kortet gör alla parter bekanta med hur konsten anknyter till byggprocessen från projektplanering till dess att arbetet överlåtes – utan att glömma anskaffnings- och finansieringsmetoder. I beredningen av RT-kortet deltog representanter för byggfirmor, kommuner och staten samt konstnärsorganisationer.

En procent för konst

Ett bra exempel för miljökonstens betydelse i skapandet av den byggda miljöns identitet är Arabiastranden i Helsingfors där man för första gången tillämpade den s.k. procentprincipen i ett bostadsområde. – Invånarna i Arabiastranden är stolta över sitt område och konsten, berättar Ulla-Kirsti Junttila.

Konstens procentprincip innebär att man strävar efter att placera en procent av byggprojektets kostnad i konstanskaffningar. Utgångspunkten är främst konst som anskaffas för offentliga objekt. I Arabiastranden i Helsingfors förpliktigade staden dock byggarna att anskaffa konst.

Deltagande redan i början av planeringen

Efter erfarenheterna från Arabiastranden har konstens betydelse som skapare av nya områdens särprägel fått en bättre förståelse, berättar Ulla-Kirsti Junttila. Dialogen mellan konstnären, arkitekten och till exempel landskapsplaneraren försöker man inleda i ett så tidigt skede av planeringen som möjligt. Detta leder till att konsten kan vara en organisk del av hela byggnaden och dess omgivnings planering och att konstverket kan integreras med arkitekturen. RT-kortet Konst i byggprojekt handleder från början och det finns en klar nytta i att använda en konstkoordinator och att parterna samarbetar tätt.   – Konstnären kan behöva handledning av byggarna till exempel i frågor om strukturernas bärkraft, vindbelastning eller tjältålighet. Samarbetet är viktigt och berikar alla parter.

Ulla-Kirsti Junttila skapar själv aktivt konst. Hennes sofistikerade, känsliga formspråk syns till exempel i verket Kristallimaja, som finns i vid Strandpromenaden i Esbo invid en brygga som rivits. Stålkonstruktionen som ser skör ut är ett konstverk som tål tid och väder och vars kristall ändrar form från ett lusthus som speglar solens strålar till boet där månens mystiska sagosvan bor. Kristallimaja kan betraktas i lugn och ro, eftersom det till all lycka finns en bänk på stranden. Bänken har sin betydelse i konstverket men oftast är konstens betydelse i den byggda miljön mer sybolisk och estetisk enligt Ulla-Kirsti Junttila. – Konsten ökar på miljöns trivsel. Den väcker känslor och tankar.

Text: Dakota Lavento