abstractright abstractright
Nyheter

Sito fick andra pris i innovationstävlingen Hantera dagvatten i Lahtis.

Sitos dagvattenteam deltog i tävlingen med tre förslag som juryn ansågs vara genomförbara och som stöder Lahtis image som miljöstad.

 

Vinnarna i innovationstävlingen som sökte nya lösningar för att leda och behandla regn- och dagvatten publicerades torsdagen 20.11.2014 på mässan Lahti Business Day. Sitos pris mottogs av landskapsarkitekt Ismo Häkkinen (andra från höger på bilden).

Sitos första alternativ var en smarttelefonapplikation för att rapportera och följa upp stadsöversvämningar och det andra alternativet var ett självbevattningssystem för gatuträden och det tredje var en hanteringsstruktur för dagvattnet i båthamnar, strandgator och -torg.

Översvämningarna i skick-lösningen

Lahti Aquas verkställande direktör Martti Lipponen tror att Sitos applikation Översvämningarna i skick för smarttelefoner kunde vara en lösning som är lätt att utföra.

– Applikationen representerar high cleantech och passar in i framtidens samhälle där invånarna producerar s.k. öppen data som en del av sin verksamhetsmiljö.

Enligt Lipponen leds regnvattnet, som är en del av grundvattnet, i stadsområdena lätt bort från området, vilket inte är den bästa lösningen.

– Dagvattnet borde ses som en del av grundvattenresursen. De borde tas om hand där de uppstår, antingen på tomterna eller i avsaktnings-, förvarings- och uppsugningssystem som byggts för detta syfte. Invid nya områden så som Radanvarsi lönar det sig att planera dagvattnet som en del av infrastrukturen.

Som bästa förslag valde juryn strukturen Hörppö, som vid kraftigt regn lagrar, fördröjer och uppsuger dagvatten samt leder vattnet till kassetter som finns under elementet. Juryn tackade vinnarens design. Det vinnande förslaget hade planerats av Elisa Lähde och Lasse Olaste på byrån Tengbom Eriksson Arkkitehdit.

Tävlingen var en del av Lahtis pionjärsmarknadsprojekt, som har för avsikt att främja födseln och kommersialiseringen av nya lösningar baserade på efterfrågan. Tävlingen ordnades i samarbete av staden Lahtis, Lahti Aqua Oy, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Helsingfors universitet, Vesijärvisäätiö, Lahtis yrkeshögskola och Renor Oy.