abstractright abstractright
Nyheter

Stadsmodellen är ett digitalt användargränssnitt för en smart stad

Esbo stad och Sito Oy med samarbetsparter söker pionjärskap i RYM Oy:s EUE-program gällande digitalisering av stadsplanering och -byggnad. En viktig lösning är en stadsmodell i nära anslutning till stadens processer, som möjliggör en verklig och mångsidig kommunikation.

– Vi tänker på stadsmodellen som en virtuell stad som ständigt uppdateras och fungerar som en tjänsteplattform för olika typer av tjänsteinnovationer. Det förutsätter att informationen är tillgänglig för alla via öppna gränssnitt, betonar Kari Tuukkanen som är chef för digitala tjänster vid Sito Oy.

Enligt Tuukkanen är det vid stadsutvecklingen, om någonstans, som man modigt ska blicka framåt och möta framtidens utmaningar. – När till exempel robotbilarna lanseras inom 5-7 år, räcker inte längre en klassisk bilnavigeringskarta. De behöver en tredimensionell HD-kart för att fungera och en dynamiskt uppdaterbar tredimensionell modell över bebyggda områden, samt information i realtid om trafik och trafikstopp etc., visionerar Tuukkanen.

Öppen stadsmodell till Esbos kärnområden

Syftet med EUE-programmets RIE (Regional Innovation Environment)-arbetspaket är att utveckla stadsmodellen i Esbos 3T-område (Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi) och därtill Västmetros anslutande utvecklingskorridor. Målet är att pilotera en regional datamodell där och samtidigt visa hur en öppen stadsmodell konkret är till hjälp för stadsutvecklingen, och de innovationsverksamheter och medborgartjänster som skapas runt den.