abstractright abstractright
Nyheter

MaaS är redan nära verklighet

Rörlighet som en tjänst är i Finland på väg att övergå från ett hajpstadium till verkliga utvecklingsprojekt och praxis. Ett bra exempel på det är Case Seinäjoki, som vi bekantade oss med på Sitos MaaS-seminariet i början av juni.

I detta nyhetsbrev berättar vi mer om Case Seinäjoki, som Sitos projektchef Jaakko Rintamäki och biträdande avdelningschef Noora Salonen presenterade på seminariet.

Seminariet ”MaaS, från prat till verklighet” samlade totalt 75 ivriga åhörare. Redan av inledarnas anföranden framgick det att konkreta rörlighetstjänster är på väg framåt.

Regeringen stöder MaaS

Trafikråd Marko Forsblom från Kommunikationsministeriet berättade nöjt att det knappast kan finnas något bättre stöd för MaaS än i den nya regeringens regeringsprogram. Där finns bl.a. nedtecknat att ibruktagandet av ny teknologi, digitalisering och nya affärsverksamhetskoncept ska främjas genom lagstiftningsåtgärder. Genom bättre utnyttjande av öppna data och datalager skapas förutsättningar för nya idéer om affärsverksamhet.

Dessutom tar man i bruk systematisk testverksamhet och skapar en författningsgrund för att underlätta ordnandet av tester. Genom att utnyttja digitalisering försöker man spara in 10 % på de transporter som erhåller offentligt stöd och genom att utveckla lagstiftningen möjliggöra nya och innovativa tjänstekoncept till marknadsvillkor.

Regeringen verkar alltså att enligt bästa förmåga försöka avlägsna hinder som ligger i vägen för MaaS och främja utvecklingen av nya tjänstekoncept.

Myndigheterna möjliggör verksamheten

Expert Asta Tuominen från Trafikverket betonade i sin inledning att det inte är myndigheternas uppgift att uppfinna och skapa tjänster. Tjänster produceras utgående från marknaden och det är till största delen företagen som svarar för tjänsteproduktionen. Däremot är det Trafikverkets uppgift att uttryckligen möjliggöra och stödja effektiviseringen av verksamheten. – I t.ex. Case Seinäjoki bidrar vi med kunskapsunderlaget och som utvecklare för vår egen del.

I framtiden kan även myndigheterna stå inför nya utmaningar i och med genomförandet av MaaS. Asta Tuominen påminde, att när MaaS förverkligas står kollektivtrafiken i dess nuvarande form inför en stor omvälvning. – Till exempel robotbilar kräver förändringar av trafikinfrastrukturen, påminde hon.

Robotbilar kan man redan testa på bostadsmässoområdet i Vanda i juli. Informationschef Juha Kenraali från Trafi berättade att Trafi redan nu möjliggör testning av automatbilar i trafiken i Finland.

Öppen och kompatibel information

Enligt Juha Kenraali finns det tillräckligt med utmaningar i vägen för utvecklingen av MaaS-tjänster.  – Tjänsterna byggs utgående från information och informationen är ännu inte tillräckligt öppen. Till exempel den information som företagen har borde absolut göras öppen och tillgänglig.

Samma åsikt har också verksamhetsledare Sampo Hietanen på ITS Finland: – Data ska också vara kompatibla.

Finland har alla möjligheter att utvecklas till världens ledande MaaS-land. Vi har redan nödvändig infrastruktur, men vi måste skynda oss, eftersom man på annat håll inte alls har nöjt sig med att rulla tummarna. Enligt Hietanen kommer till exempel Tyskland redan hårt efter.

Vi kavlar upp ärmarna och börjar arbeta!

Efter inledningarna fortsatte diskussionerna i fem temaverkstäder. Intressanta synvinklar, utmaningar och möjligheter kom fram. Det viktigaste nu är att kavla upp ärmarna och börja utveckla MaaS-tjänster. Som man sammanfattade i den ena gruppen som funderade över internationalisering: Låt oss gå modigt fram, få igång de rätta MaaS-testen i år och omedelbart rikta oss mot den internationella marknaden!

Asta_Tuominen_150x150– Myndigheternas uppgift är att möjliggöra nya MaaS-tjänster, betonar Asta Tuominen.

 

 

 

Marko_Forsblom_150x150– I det nya regeringsprogrammet finns viktiga linjedragningar med tanke på MaaS, säger Marko Forsblom.

 

 

 

Juha_Kenraali_150x150– All gömd information måste göras tillgänglig, även från företagen, kräver Juha Kenraali.

 

 

 

Sampo_Hietanen_150x150– Vi måste skynda oss i Finland om vi vill vara en ledande MaaS-stat, säger Sampo Hietanen.

 

 

 

text och bilder: Dakota Lavento