abstractright abstractright
Nyheter

Vägnätverkets skick är en viktig fråga för hela Finland

Taina Rantanen, som belönats med Vägföreningens hederstecken i silver, efterlyser en värdediskussion om prioritetsordningen när det gäller underhållet av vägnätverket i Finland.

taina_rantanen_uutinen3Ledande konsult Taina Rantanen fick i april ta emot Vägverkets hederstecken i silver med lövruska i guld som tack för förtjänstfullt arbete till förmån för vägförhållandena i Finland.

– Det gladde verkligen. Jag tog det som ett erkännande för det arbete som jag utfört under 30 år, säger Taina Rantanen.

 

Taina, som gjort hela sin arbetskarriär som konsult, kom till Sito när kontoret i Tammerfors startades 2006. För geoteknikern har arbetskarriären garanterat synnerligen intressanta och mångsidiga uppgifter. Taina lyfter själv gärna fram Gaturegistret Katurekisteri Katupoika som färdigställdes för Finlands Stadsförbund vid övergången mellan 1980/90-talet. Bland de färskaste projekten nämner hon Trafikverkets utvecklingsprojekt PYKE, som fokuserar på underhåll av vägar med beläggning. Sito svarar för genomförandet av 13 delprojekt i PYKE. Dessa delprojekt hänför sig till direktiv angående underhåll som rör vägdränering, vilket man vet är betydelsefullt med tanke på vägens strukturella hållbarhet, innehållet i kommunikationen och beskrivning av beläggningens skick. Projekten görs som ett samarbete mellan konsulter som är specialiserade på underhåll av vägnätet genom att förena styrkorna hos varje konsult. ”Man lyckas inte ensam, låt oss göra det tillsammans!”

För HKR i sin tur är Sito på väg att färdigställa en anvisning som rör konditionskartläggning. Regionplanerna används som utgångsinformation för anvisningen. I anvisningen jämför man resultaten från kartläggningen med de målnivåer som beställaren har ställt upp.

Taina har också aktivt medverkat i Nordiska Vägtekniska Förbundets verksamhet sedan 1999.

Vägunderhåll som passion

Taina är nöjd över att hon fått koncentrera sig på de arbeten som verkligen intresserar henne. – Egentlig vägplanering är kanske inte riktigt mitt område. Däremot har jag varit med och utvecklat planeringen av strukturförbättring och arbetet med att göra anvisningar.

Taina är också känd som en flitig, omtyckt och rättfram föreläsare, vars åhörare inte behöver vara rädda för att somna i bänken. – Varför hålla föreläsning, om man inte vågar säga sin åsikt, frågar hon.

Nu lever vi enligt Taina i en speciellt intressant tid. Alltid när regeringen byts ut väntar vi på hurudana den nya regeringens verkliga avsikter är i fråga om vägnätverket och om regeringen verkligen kan hålla sina löften.

Taina säger att hon förstår beslutsfattarnas kval när de prioriterar. Pengarna räcker inte till allt. Hon vill dock tala för småvägarna, eftersom hon gjort det redan länge. Nu är det dags att komma på nya iståndsättningsmetoder och material.

– Om huvudvägarna är i dåligt skick, blir det rabalder. Lasterna kommer i alla fall inte fram om inte småvägarna är i körbart skick.

Nu är det dags för en värdediskussion!

Taina vill också tala för förebyggande underhåll av vägarna, trots att det på många håll redan är för sent. Det skulle dock bli så mycket billigare än att låta vägarna bli i ett sådant skick, där de i praktiken måste byggas helt från grunden.

Kreativ framtid

Taina har under årens lopp producerat hundratals och åter hundratals sidor text. Tills vidare är de mest av typen Planering av väg- och gatudränering Trafikverkets anvisningar 5/2013 (på finska), som hon ansvarade för tillsammans med Miia Karin, som ännu då arbetade hos Sito. Hennes dröm är dock att någon gång ännu också skriva en annan bok än en som fokuserar på underhåll av vägnätverket.

Språkkunniga Taina vill också lägga till ett nytt språk till sin repertoar. – I själva verket tänkte jag ännu under skoltiden att jag kunde bli tolk, avslöjar hon.

Taina har två vuxna döttrar, den ena är ingenjör och den andra är grafisk planerare. Man kan föreställa sig att moderns anlag och talanger på något sätt har gått i arv till döttrarna.

Text: Dakota Lavento