abstractright abstractright
Nyheter

Sitos experter deltar med sin sakkunskap i evenemanget FEM 2015

Den internationellt kända gruvdriftskonferensen FEM 2015 (Fennoscandian Exploration and Mining) arrangeras 3– –5.11.2015 i Levi i konferenscentret Levi Summit. Sito deltar nu för första gången i evenemanget.

FEM är den främsta mötesplatsen för aktörer inom gruvdrift och deras samarbetspartner i Nordeuropa. I år arrangeras konferensen för tionde gången. FEM har under årens lopp vuxit till ett internationellt känt evenemang. Konferensen som arrangeras vart annat år är ett av de mest ansedda och största evenemangen i Europa inom branschen.

Vid evenemanget representeras företag som producerar konsulteringstjänster och andra tjänster för bl.a. malmprospektering, gruvdrift, placeringar och geologisk forskning för gruvbolag.  FEM är ett utmärkt tillfälle att träffa aktörer inom branschen och skapa kontakter med intressenter som uppskattar gedigen kompetens och sakkunskap.

Att leda utgående från kunskap

anna_railo_lev200– Med uppdaterad information kan man styra verksamheten ekonomiskt och effektivt. Förvaltning av geologisk kunskap är ett av Sitos många expertisområden inom gruvindustrin. Våra experters erfarenhet av att leda och förverkliga gruvdrift och gruvdriftsprocesser möjliggör fruktbart samarbete i en krävande verksamhetsmiljö, berättar projektchef Anna Railo på Sito.

Erfarenhet ger perspektiv

Sitos omfattande erfarenhet inom övriga områden ger alternativa verksamhetsmodeller även för gruvdriften. Vi prioriterar aktuella utvecklingsbehov inom gruvindustrin och identifiering av affärsverksamhetsbehov då vi deltar i evenemanget FEM 2015, berättar Railo.

Sito har en egen avdelning på evenemanget (C10) och våra experter som är specialiserade på gruvdrift deltar. Våra förväntningar på evenemanget är att skapa kontakter och öka medvetenheten om Sitos kompetens inom branschen, där vi utmanas att jobba med nya möjligheter. Välkommen att läsa mer!

FEM-webbplats >>

Sito:s sidor om gruvor (på finska) >>