abstractright abstractright
Nyheter

3D City Model Hackathon blev en succé!

Sito, Aalto-universitetet och Esbo stad ordnade evenemanget 3D City Model Hackathon på Aalto Design Factory den 9–11 oktober som en del av projektet Energizing Urban Ecosystems (EUE).

Syftet med 3D City Model Hackathon var att undersöka vilka verksamhetsmodeller och tjänster stadsmodeller i 3D kunde erbjuda smarta städer (Smart Cities) och invånarna och företagen i dem. Målet var att på den av Sito producerade stadsmodellen i 3D utveckla applikationer, som hänför sig exempelvis till digitalisering, stadsplanering, trafik, energi, sakernas internet (Internet of Things) eller spel.

Evenemanget började på fredagen med inspirerande tal som hölls av Tuula Antola, Esbo stads näringsdirektör, Jarmo Suomisto, projektchef för Helsingfors projekt för stadsmodell i 3D och Satu Kangas från Aalto Universitetsfastigheter och fortsatte till söndag eftermiddag, då nio team för applikationsutveckling presenterade de applikationer som de hade utvecklat under veckoslutet. I Hackathon deltog också flera olika företag, som hjälpte teamen med att utveckla applikationerna. Mikael Långström från Fira berömde evenemanget och sade att det var lyckat både i fråga om arrangemang, program och resultat.
– Evenemanget ledde till många intressanta och nyttiga applikationer, sade Långström.

De främsta i de tre kategorierna belönades på söndagen

De bästa applikationerna belönades på söndagen. Det fanns tre kategorier, AEC Hackathon, Gaming och UltraHack. Vinnare i kategorin AEC Hackathon var Kauppi&Peltonen med deras gränssnitt för stadsmodeller i 3D avsett för mobila enheter. Vinnare i kategorin Gaming var applikationen Estia, som berättar om en byggnads skick för den som utnyttjar informationsmodell och användarinformation. Kategorin UltraHack vanns av av en applikation för intern och extern navigering som utnyttjar Otamaps 3D-modeller, en navigeringsapplikation som baserar sig på röststyrning av HarmaaBeige och en applikation för stadsplanering som förenar den verklighet som lagts till av Team 3DBrainström med 3D-utskrift.

– Enligt Sito var 3D City Model Hackathon en framgång som visade att man med hjälp av en stadsmodell i 3D väsentligen kan förändra och effektivera processerna inom stadsutveckling och växelverkan i anslutning till dessa, säger branschchef Kari Tuukkanen. Å andra sidan skapar den en serviceplattform på vilken det är möjligt att utveckla alldeles nya, intressanta och nyttiga innovationer och helt ny, exportduglig näringsverksamhet.

– Evenemanget Hackathon var ett utmärkt exempel på livskraften i Espoo Innovation Garden. Under evenemanget skapade företag, forskare och studenter från olika håll i världen tillsammans med anställda i staden nyttiga applikationer i en öppen omgivning. Vi får säkert höra mer om applikationerna och deras skapare, sade Tuula Antola om behållningen av Hackathon.

#3dcityhack

2015-10-21-Hackathon-2015-artikkelikuva_1400x800

 

 

 

 

 

Bild: Maria Viitanen