abstractright abstractright
Nyheter

Sito med om att gestalta näthandelns inverkan i stadsregioner

Sito har varit med om att utarbeta den första omfattande utredningen om näthandelns inverkan. Näthandeln har tidigare varit föremål för flera utredningar, som har begränsats till något delområde, någon bransch eller produktgrupp. Någon tydlig, omfattande undersökning av näthandeln och dess inverkan hade inte gjorts vare sig i Finland eller någon annanstans, och därför var utredningen den första i sitt slag i så gott som hela världen.

Digitalisering av verksamhetsmodellerna inom handeln

I utredningen framhöll man att det inte lönar sig att granska näthandeln som ett separat nytt fenomen, utan som en del av en mer omfattande digitalisering av verksamhetsmodellerna inom handeln. Näthandeln är också en naturlig fortsättning på utvecklingen av postorderförsäljningen. En slutsats som man kunde dra av utredningen var, att det fortsättningsvis kommer att finnas en efterfrågan på ett gott läge. De bästa affärsgatornas och de stora köpcentrumens ställning anses inte vara hotad, trots tillväxten inom näthandeln.

Näthandeln ökar kraven på kvaliteten på det fysiska rummet och kundvolymen. I synnerhet fortsätter de butiker som har det bästa läget att öka sin betydelse som en del av varumärket. Enskilda butikslokaler och småföretag bildar i fortsättningen i allt högre grad nätverk för varuutlämning, vilket samtidigt gör att det blir vanligare med varuutlämning. I fortsättningen torde rena butikslokaler ersättas med andra funktioner, som restaurangtjänster och postverksamhet i anslutning till matbutiker.

I städerna är näthandeln effektivast på tätt bebyggda områden. Logistikaktörerna nätverkar för att kunna erbjuda gemensamma tjänster åt aktörer inom näthandeln, eftersom små leveransvolymer, skräddarsydda produkter och snabbleveranser kommer att bli en utmaning för effektiviteten inom logistiken. Ur logistikens synvinkel är distributionen under de sista kilometrarna det mest krävande att genomföra kostnadseffektivt, vilket ökar antalet varuutlämningar ännu mer. De snabba leveranstiderna inom näthandeln ökar trycket på en utveckling av logistiken i städerna.

Planering av markanvändning

Inom planeringen av markanvändning betonar verksamhetsmodellerna för flerkanalig handel betydelsen av bra lägen för stadsstrukturen. Näthandeln betonar inte bilismen, kollektivtrafiken, cykling eller promenader, utan den stärker snarast de redan rådande trenderna. Bra centrum med mångsidiga funktioner kommer också i fortsättningen att locka människor. Däremot behöver man inte längre nödvändigtvis sköta sina ärenden i miljöer som är mindre lockande, eftersom det finns nya sätt att göra det på. Ju mer välfungerande, tillgängliga och trivsammare miljöer stadsplaneringen producerar, desto bättre är förutsättningarna för att den ska bevaras.

Undersökningen finansierades av Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Helsingforsregionens trafik, Nylands förbund, miljöministeriet och Helsingfors stad. Undersökningen genomfördes av en projektgrupp som bestod av Raisa Valli (projektchef), Olli Jokinen, Ilkka Salanne, Iida-Maria Seppä från Sito Oy och Jori Heinonen från Realprojekti.

Näthandeln i stadsregionerna (på finska) >>