abstractright abstractright
Nyheter

Inom infrastrukturplanering är BIM redan vardag

BIM, det vill säga byggnadsinformationsmodellering, är ett oersättligt verktyg vid planering av infrastruktur. Och alla berörda parter är nöjda, allt från experterna till invånarna vid trafiklederna. Kanske vi får tack också av flygekorrarna vid riksväg 6 vid Kouvola, bara någon kommer på ett sätt att intervjua dem.

Bild: I informationsmodelleringen av utredningsplanen av riksväg 6 vid Kouvola har flygekorrarnas bosättningsområden märkts ut med rött. Den gula bågen beskriver hur de flyger över vägen.

Tiina Perttula, utvecklintiinaperttula_mikolta_200x200gschef för Trafikverkets informationsmodellering, är givetvis redan på arbetets vägnar tvungen att förhålla sig positivt till informationsmodellering, men det framgår tydligt att hon inte saknar de gamla 2D-kartorna. – I en traditionell, statisk bild kan man inte urskilja eller byta delar. Informationsmodeller kan man studera på det sätt man vill, säger han och tittar på de flygvägar som flygekorrarna uppskattas ta på modelleringen av utredningsplanen av riksväg 6 vid Kouvola.

Utvecklingschef Tiina Perttulas arbete har utvecklats enormt tack vare utvecklingen av informationsmodellering av infrastruktur. Bild: Mikko Käkelä.

Utredningsplanen för riksväg 6 utarbetades av Sito och den blev färdig i år. Riksväg 6 förbättras till en högklassig riksväg från Kukonoja till Tykkimäki, en sträcka på cirka 19 kilometer. Mellan Kukonoja och Suvioja byggs riksvägen så att den får omkörningsfil, mitträcke och planskild anslutning, och från Suvioja till Tykkimäki som en fyrfilig motorväg. För hela vägen utvecklas även gång- och cykelförbindelse. Utredningsplanen är på remiss i höst.

Stor hjälp i krävande projekt

I somras färdigställdes även ett annat projekt med informationsmodellering av infrastruktur. Som koordinator för informationsmodellen för planen på en ringväg söder om Lahtis fungerade planeraren, expert Liisa Kemppainen.

Vi redogjorde för uppgörandet av planen på en ringväg söder om Lahtis i vårt senaste kundbrev och enligt vägdirektör Rauno Tuominen var det ett av de mest krävande och intressanta projekten under hans karriär. Informationsmodelleringen var givetvis till oersättlig hjälp vid planeringen av ett kostnadseffektivt resultat i den svåra terrängen.

Den var till nytta även när intressenter och invånare skulle informeras. Det är en hel del lättare att vid invånarmöten åskådliggöra lösningar med hjälp av en modell än genom att visa traditionella kartor som man fäster på väggen.

Liisa_ja_Juuso_lev700På bilden Liisa Kemppainen och Juuso Virtanen

Liisa Kemppainen fungerade som koordinator för informationsmodellen vid planeringen av ringvägen söder om Lahtis och Juuso Virtanen vid utarbetandet av utredningsplanen för riksväg 6 vid Kouvola.

Pilot för utredningsplanering

Medan Liisa Kemppainen fick finslipa arbetsmetoderna för informationsmodelleringen av infrastrukturen vid planeringen av ringvägen söder om Lahtis, stod planeraren, experten Juuso Virtanen inför en verklig utmaning som koordinator för en informationsmodell för projektet med riksväg 6 vid Kouvola. Det var uttryckligen fråga om ett pilotprojekt för en utredningsplan.

– Under en utredningsplanering består den största utmaningen i att sammanjämka noggrannheten i modelleringen vid planeringen, säger ledande konsult Juha Liukas, expert på informationsmodellering vid Sito.

För den som förväntar sig mycket noggranna informationsmodeller vid planeringsskedet är informationsmodellen för utredningsplanen på många sätt förenklad. Tiina Perttula betonar emellertid, att det är bra så här: – I modellen för en utredningsplan behöver man inte ännu vara så noggrann. Trots detta är den till stor nytta. I en informationsmodell för en utredningsplan kan man till exempel på ett åskådligt sätt granska väglinjers inverkan på framtida lösningar av markanvändning genom att i terrängen placera projekt som eventuellt kommer att genomföras långt in i framtiden, säger Tiina Perttula – Plötsligt hittar man en bra förklaring till ett tomt stycke terräng som tidigare sett konstigt ut på kartan.

Oersättlig hjälp vid åskådliggörande

Åskådliggörande är nyckelordet, när man vid infrastrukturprojekt tänker på intressentgrupper, invånare, men även på beslutsfattare. Jämfört med tidigare erbjuder informationsmodellering oslagbara sätt att till exempel vid diskussionsmöten visa vad man håller på att göra, hur det kommer att se ut och – mycket snabbt – vilken verkan olika alternativa metoder kunde ha. – Informationsmodellering är till stor nytta när man söker social acceptabilitet för ett projekt. På detta sätt kan man till och med undvika att hamna i en ond cirkel av överklaganden, säger Tiina Perttula.

De beslut som fattas inom infrastruktur har en prislapp i miljonklassen. De kommunala beslutsfattarna är emellertid sällan egentliga experter på infrastruktur. För beslutsfattarna är det också viktigt att man kan erbjuda väsentlig information i en så tydlig form som möjligt, så att besluten kan fattas utgående från korrekt information och ofta med en stram tidtabell.

– Även före informationsmodelleringen skapade varje planerare en 3D-modell i sitt eget huvud. Jag misstänker nog att de inte riktigt motsvarade varandra, säger Juha Liukas roat. – Och visst är det en ganska stor fördel också för oss som är experter på infrastruktur, att vi nuförtiden säkert ser samma vy framför oss.

En väldig mängd organiserad information

– En invånare som vid ett möte för allmänheten granskar hur flygekorren flyger över den nya väglinjen kommer inte att tänka på den väldiga mängd information som ligger bakom en informationsmodell, men det är ju givetvis något som han inte heller behöver göra. För planerarna, vägbyggarna och beställaren är den information som finns i bakgrunden det allra viktigaste. – Och uttryckligen att den baserar sig på öppen information och information som alla parter öppet kan utnyttja, säger Tiina Perttula.

Information som indelats på ett enhetligt överenskommet sätt betjänar även underhållet, den livslånga kontrollen och den strategiska planeringen av infrastrukturen.

Vt6_voimalaitos4_lev800I fråga om informationsmodelleringen av utredningsplanen för riksväg 6 vid Kouvola granskades en bro för fotgängare och cyklister nära kraftverket och hur man på bästa sätt kunde placera stödpelarna. De områden där flygekorrarna rör sig har märkts ut med rött.

Text: Dakota Lavento