abstractright abstractright
Nyheter

RIL-priset till Sito för förstärkning av grunden vid totalrenoveringen av Presidentens slott

RIL-priset 2015, som beviljas av Finlands Byggnadsingenjörers Förbund, tilldelades förstärkningen av grunden i Presidentens slott, där Sito deltog aktivt i planeringen av grundläggningen.

Presidentens slott i februari 2015. Copyright Republikens presidents kansli.

Renoveringsprojektet var ytterst krävande såväl tekniskt sett som i fråga om processhanteringen. Även byggnadens historiska värde och läge ställde höga krav.

Sito planerade grundläggningsarbetet, förstärkningen av grunden och pålningarna, samt programmerade också alla undersökningar och provrenoveringar. I det inledande skedet, då man endast förstärkte grunden, var projektets huvudplanerare Sito/Aku Varsamäki, som kommenterar projektet så här: ”Det svåraste med projektet var det faktum att den gamla byggnaden är mycket känslig, och det gällde därför att fundera ut det mest skonsamma sättet att göra en ny grund och att få byggnaden att hållas hel vid förstärkningsarbetet.”

Grunden under Presidentens slott, som färdigställdes 1820, har renoverats i två skeden. Det förstärkningsarbete som senast utfördes på 1960-talet med Mega-pålar var inte längre tillräckligt, för under de syner av byggnaden som gjorts under åren upptäcktes sprickor i väggarna som berodde på att grunden hade satt sig. Pålarnas bärkraft hade försvagats beroende bland annat på vibrationerna från de långtradare som kör förbi slottet samt på grund av inverkan av grundvattnet.

Man gjorde provrenoveringar genom att förstärka de nedre delarna av Mega-pålarna med hjälp av jordinjektering och jetinjekteringsteknik. Den snabbare och förmånligare jordinjekteringen visade sig dock inte fungera som renoveringssätt, och därför valdes jetinjektering som det egentliga renoveringssättet. Utöver renoveringsåtgärderna blev man tvungen att bygga cirka hundra nya pålar under slottet.

”Segern berodde på två stora faktorer: Det faktum att Presidentens slott har ett så krävande läge och de provrenoveringar som gjordes innan det egentliga arbetet med pålningarna inleddes. Juryn tror också att motsvarande renoveringssätt kan användas i fortsättningen på andra krävande objekt i huvudstadsregionen” säger Veijo Käyhty, chefredaktör för tidningen Rakennuslehti som offentliggjorde priset.

”Hela projektet genomsyrades av en grundlig precision; man ville inte lämna ett enda delområde åt slumpen och därför ville man testa renoveringssättet på förhand. Tack vare detta kunde man också planera tidtabeller och kostnader på förhand med stor noggrannhet.”

RIL-priset 2015 offentliggjordes den 19 november 2015 i Ständerhuset.

Planerare och entreprenörer som deltog i projektet:

Byggherre

  • Republikens presidents kansli

Byggherrekonsult

  • Indepro Oy/Matti Kruus, Pekka Romppanen

Huvudplanerare

  • LPR Arkitekter/Pauno Narjus och i fråga om förhandsarbetet Sito Ab/Aku Varsamäki

Arkitekt

  • LPR Arkitekter/Pauno Narjus och Tiitta Itkonen

Konstruktör

  • Ideastructura Oy/Pentti Aho

Geoteknisk planerare

  • Sito Ab/Aku Varsamäki

Huvudentreprenör

  • SRV Rakennus Ab/byggförman Toivo Mäkeläinen, områdesansvarig SRV Rakennus Ab/Alpo Asikainen

Underentreprenörer

  • Lemminkäinen Infra/Kimmo Perkiö