abstractright abstractright
Nyheter

Trafiken elektrifieras i Norden

Hela Norden har identifierat elbilism som en del av framtidens trafiksystem, men utvecklingen och de satsningar som görs för att främja saken varierar från land till land. I höstas bekantade vi oss med de mål och metoder som man använder i Norge, Sverige och Danmark för att främja elektrifieringen av trafiken.

I oktober gjorde vi en studieresa till Oslo och Göteborg, där temat var ett allmänt främjande av elbilismen i Norge och Sverige. I december bekantade vi oss på uppdrag av Helsingfors stads byggnadskontor med modeller och lösningar för laddningsställen i Oslo, Stockholm och Köpenhamn.

Antalet laddbara fordon i Finland uppgår för närvarande till cirka 1 500, av vilka de bilar som går helt på el utgör 40 procent. I Norge är antalet laddbara fordon svindlande 75 000 fordon, i Sverige 15 000 fordon och i Danmark 4 500 fordon.

Ökningen av eldrivna fordon i Norge beror så gott som enbart på en ändring av drivkraften för privatbilar, den får nämligen starkt stöd av staten och städerna. I Norge är elbilarna befriade från bl.a. mervärdesskatt, vägtullar, färjeavgifter och parkeringsavgifter. I Danmark däremot stöds ökningen kraftigt av att städer och företag elektrifierar sina egna fordon. I Köpenhamn erbjuder staden också eldrivna samåkningsbilar och cyklar för allmänheten. I Göteborg, som är Volvos hemstad, tror man att bussar som går på elkraft blir allt vanligare.

Finska staten och städerna i Finland har goda möjligheter att lära sig av andra länders erfarenheter. Allt det här tog vi del av under våra studieresor i de nordiska länderna i höstas. I resorna deltog företrädare för kommunikationsministeriet, städer, landskapsförbund och energibolag. Den erfarenhet som vi fick under resorna har för sin del öppnat våra ögon för den roll som den elektrifierade trafiken kommer att spela som en del av framtidens trafiksystem, samt hur man vid planeringen av stadsmiljön borde beakta det faktum att eldrivna fortskaffningsmedel blir allt vanligare.