abstractright abstractright
Nyheter

Sito expanderar till Norge

Förvärvet av det norska konsultbolaget Asenso As ligger i linje med Sitos tillväxtstrategi, och samtidigt får Sitos nuvarande medarbetare utmärkta möjligheter att arbeta med intressanta norska projekt.

Sito har förvärvat en majoritetsandel i Asenso As, ett norskt konsultbolag specialiserat inom projektledning, driftsättning och byggledning inom infrastruktur-, industri- och byggnadssektorerna. Konsultbolagets grundare, Knut Berntzen och Roar Ødegård, kommer att stanna i företaget som samarbetspartner och ledande experter.

Asenso har sin verksamhet i Oslos ekonomiska område sedan 2002, och de viktigaste kunderna under de senaste åren har varit t.ex. norska Jernbaneverket, Oslo stad och dess tunnelbane- och spårvagnsförvaltningar samt fastighetsutvecklare och byggentreprenörer.

I framtiden kommer Asenso att fokusera på att expandera sin projekt- och byggledningsverksamhet och samtidigt leta efter nya möjligheter inom infrastrukturplanering. Målsättningen är att skaffa sig en stark marknadsposition inom väg- och järnsvägsplanering och rådgivning med hjälp av Sitos experter.

Ny vd från den 1 mars 2016 blir Sigurdur Thor Gardarsson som kommer att tillföra företaget viktig erfarenhet inom projektledning för planering av järnvägstransporter.

Enastående möjligheter för Sito och dess medarbetare

”Vi har nu under två års tid aktivt letat efter möjligheter att etablera verksamhet speciellt i Norge”, säger Sito Oys vice vd Kimmo Anttalainen. ”Norges investeringar i infrastruktur är mångdubbelt större än i Finland, och de utgör en stor möjlighet för oss att expandera vår verksamhet.”

Kimmo Anttalainen betonar att Sitos befintliga personal kommer att få intressanta möjligheter i norska projekt. Eftersom Norges planerings- och byggkultur är mycket lik den i Finland, kommer det att bli enkelt för dem att snabbt komma in i arbetet. Förhållandena skiljer sig dock mycket inom vissa områden, t.ex. byggande av infrastruktur, och det kommer att ge Sitos medarbetare många nya utmaningar och möjligheter till nya kunskaper.

Asenso As har för tillfället 20 anställda specialister. ”Den här expansionen kommer utan tvekan att skapa behov av nya specialister, framförallt i infrastruktursektorn”, säger Kimmo Anttalainen.

”Våra tjänster och kundkonton kommer att utvecklas i nära samarbete med Sitos personal i Norge. Vi kan lära oss av våra norska kollegor, och vi skapar spännande möjligheter för en rad olika samarbeten”, säger affärsområdeschef Markus Väyrynen.

”Sitos vision är att bli en välkänd och uppskattad expert inom vår bransch i Norge inom två till tre år”, säger vd Tapio Puurunen.

Asensos webbplats: www.asenso.no