abstractright abstractright
Nyheter

Sito 40 år: Med sin tid även i fortsättningen

Stora projekt för regional utveckling, genombrott inom informationsmodelleringen i infrastrukturbranschen, nya tjänster samt internationaliseringen gör att jubilaren Sito har händerna fulla.

Det innevarande året 2016 är ett jubileumsår för Sito. Fyra decennier är en betydande milstolpe. Det är något som vi har all anledning att fira och det ger oss en bra orsak att vara stolta över företaget i en bransch där konsultfirmor grundas men också försvinner i all tysthet, fusioneras med konkurrenter eller övergår i utländsk ägo.

Den finländska ingenjörsbyrån SITO Oy grundades på ruinerna av ett större svenskt konsultföretags finländska byrå 1976. Åtta unga ingenjörer på byrån vågade satsa på en egen planeringsbyrå, för orderstocken verkade god och arbetena för sommaren hade redan kommit igång. Från en anspråkslös början växte företaget tämligen snabbt via betydande trafikledsprojekt och för att det skaffade kompetens även på helt nya delområden inom planering och konsultering.

Sito har för närvarande 41 delägare och drygt 500 anställda.

Kärnan oförändrad

Även om Sito har vuxit och utvidgats från en konsultbyrå som i början koncentrerade sig på planering av trafikleder, är företaget ändå till sitt innersta rätt så likadant som det som grundarna ville ha. En av hörnstenarna i företaget är företagarandan, som enligt verkställande direktör Tapio Puurunen och vice verkställande direktör Kimmo Anttalainen tar sig uttryck i till exempel ett delägarprogram.

– Delägarskap är inte något formellt bevis på uppmärksamhet, utan ett tecken på att man vill binda sig till företaget, säger Tapio Puurunen.

Enligt Kimmo Anttalainen karaktäriseras Sito fortfarande av samma låga organisation och ringa byråkrati som i ett litet konsultföretag. Var och en uppmuntras till egna initiativ. – De anställda vid Sito rör sig aktivt i kundkontaktytan för att ta reda på vad man verkligen behöver på fältet.

En fin framtid

Sådan smidighet behövs. Världen, infrastrukturen och byggandet har förändrats under decennierna på ett betydande sätt. Vägbygge är givetvis fortfarande vägbygge, men genomförandet av ett projekt kräver redan en enorm mängd mer information än för några decennier sedan. Informationsmodelleringen har gett helt nya verktyg för hanteringen av livscykeln för hela infrastrukturen. Samtidigt har beställarorganisationerna blivit mindre och behovet av att köpa olika tjänster utifrån vuxit år för år.

För närvarande kan Sito även erbjuda tjänster som man för 40 år sedan inte hade kunnat föreställa sig – åtminstone inte i nuvarande skala.

Det är svårt att få Tapio Puurunen och Kimmo Anttalainen att koncentrera sig på jubileumsårets betydelse, så ivriga är de över framtiden. Den ser onekligen både spännande och lovande ut.

Sitos verksamhet baserade sig förut på trafikledsprojekt. Redan under företagets första år förtjänades lönerna för vägprojekt i Jemen. Nuförtiden baserar sig företagets verksamhet enligt Kimmo Anttalainen uttryckligen på många regionutvecklingsprojekt. I dem finns det efterfrågan för Sito uttryckligen för att Sito har den kompetens som behövs från början till slut, allt från geoplanering till bygg- och arkitektplanering, från trafikplanering till miljöplanering.

– Det är fint att vara en efterfrågad partner, säger Kimmo Anttalainen belåtet. Av de betydande projektutvecklingsobjekt som nu är på gång deltar Sito till exempel i utvecklingsprojekten Tripla, Redi, Tapiola och i projektet för en utvidgning av Helsingfors-Vanda flygplats.

Andelen tjänster ökar

På Sito har man under de senaste åren satsat stort på utvecklingen av digitala tjänster. Sito har varit känt för sin planerings- och konsultverksamhet under decennier, men enligt Tapio Puurunen kommer i synnerhet andelen digitala tjänster att öka stort inom den närmaste framtiden. – De digitala tjänsterna kommer att underlätta verksamheten såväl i infrastruktur- som i byggbranschen på ett betydande sätt och befria resurser för mer produktivt bruk, säger han.

Vid årsskiftet förnyades Sitos ledningssystem så att det ska bättre svara mot kundernas behov. En bra konsult ska ju kunna förutsäga kundernas framtida behov och komma fram med lösningar redan innan kunden själv har hunnit bli medveten om att det finns ett problem. Det behövs ett ledarsystem som inspirerar till nyfikenhet, entusiasm, aktivitet, sökande efter nytt, strävan efter att nå toppen inom teknikutvecklingen. I det nya ledarsystemet är planering och konsultation det ena, digitala och produktifierade tjänster det andra och miljölösningar det tredje affärsverksamhetsområdet.

Ett hektiskt år

Det innevarande året kommer att bli hektiskt för alla på Sito. På Sito har man redan berett sig på att all planering kommer att baseras på informationsmodeller inom några år. För utbildningen av den egna personalen har man tagit fram en modell som utnyttjas även när informationsmodellering av infrastruktur introduceras för studerande. Det finns även fortsatta planer.

MaaS (Mobility as a Service) ser ut att ha fått luft under vingarna och Sito hyser förhoppningar i fråga om detta.
– Vi vill inom några år vara en fungerande MaaS-operatör på flera orter i Finland, närmast på glesbygden, och skalas även utomlands, säger Tapio Puurunen.

Sito syns även på allt fler orter. Det finns redan 11 byråer i Finland, för
i Lahtis öppnas en ny byrå i början av mars. Sito expanderar även till Skandinavien, där man grundar ett dotterbolag i vår. – Vårt mål är att vara en betydande aktör i Skandinavien redan nästa år. – Detta innebär att flera tiotal Sito-anställda skulle arbeta regelbundet med internationella uppdrag, säger Tapio Puurunen.

Men visst har vi också för avsikt att fira jubileumsåret på ett traditionellt sätt. I september firar vi med kunderna och i november tillsammans med de anställda. Då utkommer även en officiell historik om Sito.

Text: Dakota Lavento