abstractright abstractright
Nyheter

Byggrosen till Meripaviljonki

Den flytande restaurangen Meripalvijonki i Hagnäs tilldelades den prestigefyllda utmärkelsen av byggnadsnämnden i Helsingfors. Sito svarade för planeringen av grundkonstruktionen i Meripaviljonki.

Byggnadsnämnden i Helsingfors delar årligen ut utmärkelsen Byggrosen, som anknyter till osedvanligt högklassig byggd miljö. I år tilldelades OPs nya kontor i Vallgård och Meripaviljonki på Broholmen var sin Byggros. Byggrosen delades ut i januari i år redan för 21 gången.

De objekt som i år belönades med Byggrosen företräder ett kompletteringsbyggande som är mycket aktuellt för närvarande. Enligt juryn för byggnadsnämnden i Helsingfors utnyttjar Meripaviljonki på ett förtjänstfullt sätt Helsingfors maritima läge. Restaurangen berikar den värdefulla stadsbilden på Broholmen och ackompanjerar formen på Runda huset. Byggnaden svarar mot Helsingfors stads mål som går ut på att aktivera strandområdena. Fasadens krävande formspråk har producerat en riklig mängd detaljer, som planeraren och byggarna har satt sig in i på ett förtjänstfullt sätt. Byggnadstekniskt har planeringen och genomförandet av det unika objektet även förutsatt mod och kreativitet av olika parter.

Länge emotsedd och planerad

Restaurang Meripaviljonki som gungar på Djurgårdsviken hör till de arkitektoniskt imponerande objekt, om vilka man på goda grunder kan säga att det lönar sig att vänta på något gott.

Helsingfors arbetareförening började planera en flytande restaurang på Broholmen redan för mer än tio år sedan. Politiskt var det ett svårt beslut att fatta och saken avgjordes först i rätten 2008. Således påbörjades planeringen av den krävande grundkonstruktionen för Meripaviljonki redan i Fundatec Oy 2009. Företaget fusionerades senare och blev en del av Sito. För planen svarade bl.a. Jarmo Rajaniemi, planerare av grundkonstruktionen, under ledning av ledande konsult Aku Varsamäki.

För att vara en finländsk restaurangbyggnad är Meripaviljonki exceptionell. Även om den i själva verket ligger nästan fast i stranden, flyter den ändå på vattnet, vilande på stänger som förankrats i botten. Jarmo Rajaniemi beskriver dess stomkonstruktion som två fartyg, som flottats till platsen och därefter fästs vid varandra. Till våningsytan är Meripaviljonki 400 m2, väger cirka 400 ton och dess botten ligger ca 2,5 m under vattenytan. De tekniska utrymmena på cirka hundra kvadratmeter, som elcentral, maskinrum för luftkonditionering, pumpstation för avloppsvatten och värmedistributionsrum ligger inne i stommen.

Restaurangen har i fråga om fjärrvärme, vatten, avlopp och el anslutits till de normala nätverken i staden.

Intressant planeringsprojekt

Också planlösningen för den exceptionella restaurangbyggnaden avvek från det sedvanliga. Transportvägarna för konstruktionerna måste utredas, vilket förutsatte lodning av botten och undersökning av broöppningen. Planen på muddring av botten krävde en utredning av hur förorenat bottensedimentet var och styrning av undersökningen hörde även till arbetet med planeringen av bottenkonstruktionen.

När ett projekt tar tid, finns det också mer möjligheter till förändringar. Under planeringsarbetets gång ändrades byggnadens stomme från betong till stål och givetvis också muddringsbehoven.

Till Sitos planeringsentreprenad hörde även planering av stödtypen för strandkonstruktionerna och planering av konstruktionerna för fästpunkterna för förankringen av den flytande restaurangen. – I fråga om förankringen av den ursprungliga konstruktionen fanns det flera alternativ. – Ursprungligen var det meningen att konstruktionen skulle stödjas med kättingar vid sex punkter. För att minimera rörelserna stannade vi emellertid för två betongbalkar, vid vilka Meripaviljonki fästes med stålstänger. Det här alternativet tillät rörelser uppåt och nedåt samt en liten gungning. Med kedjor skulle byggnaden ha rört sig i alla riktningar, säger Jarmo Rajaniemi.

Enligt Rajaniemi skulle ett alternativ ha varit att sänka ner tillräckligt hårda borrade pålar i hörnen direkt in i berget. Detta skulle emellertid endast ha medgett upp- och nergående rörelser. – Målet var att byggnaden skulle gunga litet på vågorna, minns Jarmo Rajaniemi.

Det ger stämning åt den marina restaurangen!

För arkitektplaneringen av Meripaviljonki svarade Arkkitehtitoimisto Freese Oy och huvudentreprenör var Europlan Engineering Oy.

Text: Dakota Levanto