abstractright abstractright
Nyheter

Resultat från Sitos kundundersökning 2016

Jämfört med fjolårets resultat har våra kunders uppfattning om Sito som serviceföretag förbättrats nästan inom alla sektorer och mätkriterier. Tack kunder, tack medarbetare på Sito!

Sito lät utföra en attitydundersökning i mars–april 2016 med vilken vi ville kartlägga kundernas uppfattning och tillfredsställelse samt hitta utvecklingsobjekt. I undersökningen som genomfördes i form av telefonintervjuer deltog 200 personer. För det praktiska genomförandet av undersökningen svarade Innolink Research Oy.

Bäst lyckades vi

  • Sito är ordentligt och skötsamt (4,1/5)
  • Sito har bra personal, med höga krav (4,1/5)
  • Sito ser helheten och förstår kundernas behov (3,9/5)
  • Sito har en säker kvalitet och sätter ihop den bästa gruppen (3,9/5)
  • Sito beaktar slutanvändaren och hans/hennes behov (3,9/5)

De viktigaste resultaten i undersökningen

Rekommendationsindexet för Sitos tjänster alltså NPS-talet är 34 (33/2015). Av de som svarade gav 39 procent sannolikheten för en rekommendation betyget 9 av 10 (38 procent/2015).

Av de som svarade bedömde 13 procent att kvaliteten på Sitos tjänster har utvecklats under det senaste året och 87 procent bedömde att kvaliteten är oförändrad.

Utnyttjande av kundundersökningen

Vi går noggrant igenom den respons vi fått och kontaktar dem som gett positiv och negativ respons.

– Vi tar ödmjukt emot all respons vi fått och arbetar hårt för att resultatet om ett år igen ska vara en aning bättre, sammanfattar vice verkställande direktör Kimmo Anttalainen årets resultat.