abstractright abstractright
Nyheter

Vinst för Sitos grupp i Lahtis innovationstävlingen

Den omvandlingsbara stadsmöbeln Mokša är ett väl utarbetat och genomförbart förslag där det i konstruktionen eller i samband med stugan är möjligt att integrera även andra smarta tjänster t.ex. laddning, information eller en basstation, konstaterade juryn.

Lahtis stad, Lahti Energia och Lahden seudun kehitys LADEC ordnade innovationstävlingen ”Lahden Elävä satamaraitti” 29.1 –31.3.2016 tillsammans med det av Tekes *) finansierade projektet SenCity.

I innovationstävlingen söktes nya tjänster och produkter som ger liv åt den offentliga miljön och som kan testas t.ex. under VM-tävlingarna 2017 och tillämpas senare vid andra publikevenemang. Nya innovationer kan vara t.ex. digitala applikationer som hänför sig till vägledning av publiken eller att dela ut information om evenemanget eller designlösningar som förbättrar områdets trivsel.

Tävlingens bedömningsgrupp utsåg två vinnare, som var Sito gruppens Upplysta stuga Mokša ja Observis Oy:s Digitala stadsäventyr.

– Mokša är förutom en möbel för mörka landskap – även till för sommaren och en ljus stadsmiljö. Designen av portarna och sittplatserna är originell och ger platsen särprägel. Portarna utgör ett landskapligt tema för en gång- och cykelväg eller en skvär, berättar Sitos medarbetare Suvi Saastamoinen på sin grupps vägnar.

I Sitos grupp ingick landskapsarkitekten och miljökonstnären KoM Suvi Saastamoinen, industriella formgivaren YH Simo Lahtinen och industriella formgivaren KoM Mikko Rikala.

Projektet SenCity är ett grupprojekt mellan VTT **), Arkitekturavdelningen vid Uleåborgs universitet samt företag och städer. Förutom Lahtis stad är andra stadspartner i projektet Uleåborg, Brahestad, Helsingfors, Tammerfors och Salo. Det Tekes-finansierade projektet pågår fram till 2017.

*)  Innovationsfinansieringsverket Tekes 

**) Teknologiska forskningscentralen VTT Ab