abstractright abstractright
Nyheter

Sito har ingått samarbetsavtal med Metropolia Yrkeshögskola

Sito Oy och Metropolia Yrkeshögskola undertecknade ett samarbetsavtal den 16 maj 2016. Syftet med avtalet är att utveckla det samarbete som länge pågått mellan Sito och Metropolia.

I det strategiska partnerskapet söker man samarbetsområden som har betydelse för bådas konkurrenskraft och utveckling. Samarbetsområdena gäller utveckling av kompetensen, innovationer och andra funktioner som är centrala i strategin och vid förnyelsen av affärsrörelsen.

Under detta årtionde har Sito och Metropolia tillsammans genomfört undervisning, innovationsprojekt och lärdomsprovarbeten. Denna vår har Sitos experter undervisat i datamodellbaserad farledsplanering, som fått god respons av studerandena.

– Metropolia är i egenskap av en stor och branschövergripande expert en utmärkt partner i våra utvecklings- och innovationsprojekt. Sito kan för sin del erbjuda studerande och experter vid Metropolia genom lärdomsprovarbeten och vår undervisningsverksamhet en utmärkt inblick i planering av byggda miljöer, datamodellering och digitala processer, säger vice verkställande direktör Kimmo Anttalainen.

Verkställande direktör Tapio Puurunen anser att i arbetslivet är samarbete mellan experter inom olika branscher viktigt och i synnerhet understryks detta i branschövergripande projekt.

– Metropolia ger i egenskap av en branschövergripande aktör möjlighet till brett samarbete, säger Puurunen.

Mer information

  • vvd Kimmo Anttalainen / Sito
  • kompetensområdeschef Mika Lindholm / Metropolia