abstractright abstractright
Nyheter

Sito i täten för utveckling av konsekvensbedömning

IMPERIA, Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis, är Finlands miljöcentrals (SYKE), Jyväskylä universitets, Thule-institutet vid Uleåborgs universitets, Ramboll Oy:s och Sito Oy:s gemensamma projekt, med syfte att göra MKB/SMB -processerna mer systematiska, genomskinliga och växelverkande samt att öka samarbetet och dialogen mellan aktörerna i branschen.

I IMPERIA-projektet (2012–2015) utvecklades ett verktyg och anvisningar för miljökonsekvensbedömningar och jämförelse av alternativ. En slutbedömning av projektet färdigställdes i maj 2016.

IMPERIA ger god vägledning och ett systematiskt sätt att närma sig en bedömning av betydelsen av konsekvenser. Utvecklingsarbetet har tvingat oss att fundera på de termer som används vid miljökonsekvensbedömningar på många sätt och definiera betydelsen av termerna ännu omsorgsfullare än tidigare. Detta möjliggör en ny slags noggrann diskussion om områden och objekt samt om betydelsen av förändringar gällande dessa.

Tack vare projektet har framställningen i anslutning till konsekvensbedömningar och bedömningsbeskrivningarna utvecklats mycket på några år.  Begreppen i IMPERIA har nått ut bland experterna, och tack vare det tolkas saker på samma sätt. Anvisningarna, exempel och ARVI är fritt tillgängliga för alla, och de kan tillämpas på olika sätt efter behov. Hos Sito har man redan gjort så här i mer än tio projekt.

Det Excel-baserade verktyget ARVI, som utvecklats för bedömningen av material och betydelsen av konsekvenser, kan laddas ner på: http://imperia.jyu.fi/

Nyhet om resultaten av projektet på webbplatsen för Europeiska kommissionens Lifeprogram

Sitos arbetsgrupp:

Projektchef Sakari Grönlund
Ledande sakkunnig Raisa Valli
Äldre sakkunnig Merilin Vartia