abstractright abstractright
Nyheter

Priset Årets kommunaltekniska prestation till Lahtis resecentrum – Sito ansvarade för planeringen av infrastrukturen

Finlands Kommunaltekniska Förening (FKTF) beviljade Lahtis resecentrum priset Årets kommunaltekniska prestation (delad förstaplats) för genomförandet och arkitekturen som framstår som djärva i stadsbilden. Priserna delades ut på Kommunaltekniska dagarna i Mariehamn den 9 juni 2016.

 

Sito fungerade i projektet som huvudplanerare av infrastrukturen och ansvarade bland annat för trafik-, bro-, konstruktions-, geo-, gatu-, dränerings-, miljö- och belysningsplaneringen. Planeringen av VVS och el genomfördes av Sitos underkonsult Projectus Team Oy, som nuförtiden hör till Ramboll Finland Oy och för arkitektplaneringen ansvarade JKMM Arkkitehdit Oy.

Utöver det imponerande resultatet var projektet lyckat på alla sätt. Vid planeringen av resecentrumet har man särskilt beaktat byten av bussar och tåg i fjärrtrafik till bussar i lokaltrafik samt gång- och cykelvägar. Projektet genomfördes i form av en alliansmodell i en krävande trafikmiljö i stadens centrum. Trots detta lyckades man hålla sig till tidtabellen och kostnadskalkylen.

Lycka till Lahtis stad, Taina Kuparinen, projektchef på Sito, och den övriga projektgruppen!

2016_06-09_KuntatekniikanSaavutus2016_Maarianhamina_netti2

På bilden får också Taina Kuparinen från Sito blommor