abstractright abstractright
Nyheter

Sito segrade i ljusplaneringstävlingen ”Valossa”

Sitos ljusplanerares fina tävlingsförslag ”Kylmästä lämpimään” (sv. Från kallt till varmt) vann ett av huvudprisen i Senatsfastigheternas ljusplaneringstävling Valossa.

Enkelt är vackert

Det helhetsbetonade förslaget av Suvi Saastamoinen, Niina Meronen, Martti Paakkinen och Mikko Rikala är en fin och unik lösning där man med belysning förenar två olika slags museibyggnader i samma kvarter.

Senatsfastigheterna vill med sin ljusplaneringstävling Valossa fira att Finland fyller 100 år som självständig stat. Avsikten är att jubileumsåret till ära men ända på ett permanent sätt lysa upp Nationalmuseet, Operahuset, Ämbetshuset i Böle samt Arkitekturmuseet och Designmuseet med ljuskonst.

För varje objekt utses en vinnare, som belönas med 10 000 euro. Tävlingstiden inleddes i början av juni och upphörde den 9 september. Sammanlagt inflöt 38 förslag.

Det mest krävande och inspirerande

Det mest krävande objektet var att planera helheten för de två museerna Arkitekturmuseet och Designmuseet och just därför intresserade det Sitos planeringsgrupp, anser Suvi Saastamoinen. De fina byggnaderna har redan länge saknat en framhävande och lockande belysning för sina fasader. – I synnerhet under den mörka årstiden och kvällstid har en lockande belysning en stor betydelse och museet många besökare, säger Jukka Savolainen, direktör för Designmuseet.

Han säger att de på museet redan länge funderat på lösningar för att belysa fasaden och att de nu ser ivrigt fram emot att vinnarförslaget verkställs.

Designmuseet och Arkitekturmuseet är i fråga om sin historia och arkitektur viktiga byggnader och finns i samma kvarter. Tanken är att man med belysning på ett naturligt sätt ska leda besökarna från det ena museet till det andra. Med belysningskonceptet framhävs byggnadernas individuellt unika karaktärer och samtidigt enhetligheten i kvarteret och kopplingen mellan byggnaderna.

– I förslaget skapas på trottoaren som omger kvarteret en ”ljusmatta”, där färgens ljustemperatur finkänsligt glider från en varm nyans till en sval nyans. De valda nyanserna framhäver färgnyanserna i de värdefulla byggnaderna; Designmuseet med sin varma röda tegelfärg och Arkitekturmuseet med sin svala, klara och vitputsade fasad, beskriver Suvi Saastamoinen.

Ljusmatta och ljustvätt

Ljusmattan och färgen på ljuset som förändras finkänsligt fungerar som en slags vägskylt integrerad i belysningen och som för vandraren nästan obemärkt från den ena sidan av kvarteret till den andra – från Högbergsgatan till Arkitekturmuseet. Vandrarna skapar på mattans yta en intressant lek mellan färger och skuggor.

Även museernas fasader kommer på samma sätt som ljusmattan att belysas med olika färgtemperaturer. Fasadbelysningen är enkel färgbelysning som framhäver byggnadernas gavelfasader, men som också kompletterar idén med ljusmattan.

Unik och finkänslig

Tävlingens prisnämnd ansåg att det övergripande verket ”Kylmästä lämpimään” på ett behagligt sätt sammanbinder kvarteret och gör att det skiljer sig från sin omgivning. Ett motsvarande ljuskonstverk har aldrig tidigare genomförts i Helsingfors. Nämnden gillade enkelheten i förslaget och eftersom det representerar den senaste tekniken, är det enkelt att göra förändringar i framtiden.

Även Juulia Kauste, direktör för Arkitekturmuseet och medlem av prisnämnden, uppskattar finkänsligheten i vinnarförslaget. – Utställningarna på vårt museum varierar. Därför är det bra att belysningen är ren och enkel.

Fortsatt planering förestår

Planeringsteamet bakom det vinnande förslaget ”Kylmästä lämpimään” är i Sitos stil mycket mångfacetterad. I teamet finns kompetens inom landskapsarkitektur, belysningsplanering och industriell formgivning samt stadsdesign.

– Sito har för alla utmaningar ett kompetent team, som kan lösa de uppgifter som ges med nya idéer. Då den fortsatta planeringen av vårt förslag inleds med Senatsfastigheterna och vi till vårt team får Sitos planerare inom virtuell belysning, har vi säkert det mest kompetenta och kreativa ljusteamet i Finland, säger Mikko Rikala belåtet.

Senatsfastigheter har som mål att genomföra så många belysningsprojekt som möjligt och de ska helst vara färdiga i god tid före självständighetsdagen nästa år.

Text: Dakota Lavento

palkitut3_800x500Segerns sötma smakar gott. På fotot från vänster till höger Mikko Rikala, Niina Meronen, Suvi Saastamoinen och Martti Paakkinen.