abstractright abstractright
Uncategorized

Skillnadsplatsen får en välförtjänt ansiktslyftning

Sito planerar en betydande ombyggnad av Skillnadsplatsen. Skillnadsplatsen blir en ny mötesplats för stadsborna.

Sito har fått i uppdrag att planera en ombyggnad av Skillnadsplatsen som ligger i hjärtat av Helsingfors. Till uppdraget hör arkitektplanering, landskapsarkitektur, gatu- och byggnadsplanering och kommunalteknisk planering av platsen. – Vi har visat oss vara värda förtroendet genom att vi lyckats så bra med tidigare utmanande objekt, säger projektchef Paavo Åvist.
Om en helsingforsare känner sig förvirrad när han eller hon funderar på var i all världen Skillnadsplatsen kan ligga, är det inte konstigt. Platsens nuvarande skick och utseende vittnar om ett slags halvfärdighet. Den nuvarande, rätt så röriga stackars platsen som närmast används som ändhållplats kommer man inte lätt ihåg. Den har redan länge fungerat som ändhållplats och använts för servicekörning. Där ligger en körramp som Stockmann tog ur bruk 2006. Servicekörningen till Svenska teatern och några restauranger går via platsen och där ligger också en barack som fungerar som rastplats för chaufförer.

Skillnadsplatsen är värd något bättre. Platsen utgör en del av byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY). Rumsmässigt ser platsen ut ungefär som den gjorde redan på 1800-talet. Platsen har ett utmärkt läge i promenadcentrum i korsningen av Mannerheimvägen och Esplanaden. Skillnadsplatsen är en betydande knutpunkt för stadsarkitekturen i Helsingfors historiska stadskärna.

Planering på gång

Till all lycka är Skillnadsplatsens förnedringstillstånd snart ett minne blott. En ändring av detaljplanen för Skillnaden vann laga kraft 2014 och planeringen av ombyggnaden har nu äntligen kommit i gång på allvar. Det är dock inte fråga om en alldeles enkel uppgift. Avsikten är att för det första skapa en passage som utöver att den utgör ett säkert och naturligt val för fotgängare, dessutom är ett informellt, trivsamt och stiligt stadsrum, där man behändigt kan anordna olika evenemang i liten skala. I mitten av platsen blir det en kiosk. Vid planeringen av platsen kommer man att beakta hur de kulturhistoriska värdena kunde bevaras, framhävas och eventuellt återställas.

Paavo Åvist berättar om vad allt som finns under jorden och på vilket sätt det är meningen att bl.a. den gemensamma trappnedgången till det underjordiska befolkningsskyddet och elmatningsstationen samt ventilationskanalerna för elmatningsstationen ska anslutas på ett förnuftigt sätt till den enda kommande byggnaden på platsen, kiosken. På kioskens arkitektur ställs höga förväntningar.

I Sitos planeringsuppgift ingår givetvis gatu- och byggnadsplaneringen av trafikarrangemangen på de livligt trafikerade gatorna omkring platsen.

När man planerar ett betydande stadsrum alldeles invid ett historiskt centrum, deltar experter från flera branscher i arbetet. För projektets arkitektur svarar arkitekt SAFA Jenni Lautso och landskapsarkitekt Aino Leskinen. Landskapsarkitekt TaM Suvi Saastamoinen fungerar som belysningsplanerare. På Skillnadsplatsen kommer det också att placeras ett konstverk av Eva Lange. – Vi har ett nära samarbete med experter i staden. Vi har ett trettiotal kontaktpersoner i stadens organisation, säger Paavo Åvist. Redan detta ger en uppfattning om vilket betydande projekt det är fråga om.

Det var ursprungligen meningen att ansiktslyftningen av Skillnadsplatsen skulle bli färdig till Finlands hundraårsjubileum, men det lyckas nog inte riktigt. Planerna blir nog färdiga till nästa år, men arbetena fortsätter fram till 2018.

text: Dakota Lavento