abstractright abstractright
Nyheter

Nya versioner av MERIMA-datormodellerna (datormodeller av utsläpp från internationella sjötransporter) beaktar även områden för begränsning av svavelutsläpp inom sjöfarten

De nya versionerna av MERIMA-datormodellerna (en modell för totala utsläpp och en modell för utsläppsjämförelser) har blivit klara. I de nya modellerna har beaktats SECA-områdena, där svavelhalten i det bränsle som fartygen använder har begränsats till 0,1 procent.

De nya versionerna räknar utsläppen per utsläppskomponent, bränsleförbrukning, bränslekostnader, utsläppskostnader, godston och tonkilometer nu även per havsområde (Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, övriga havsområden, dvs. utanför SECA-området och SECA-området i Nordamerika).

Med hjälp av modellen för totala utsläpp kan man granska och göra mångsidiga scenarion för hela sjöfarten i Finland. Med hjälp av modellen för utsläppsjämförelser kan man jämföra två hamnar och göra jämförelser också mellan besök på olika fartyg. I scenarion för vardera modellerna kan man ändra standardhastigheten för olika fartygstyper, lastens andel av DWT, fartygsstorlek, varuslag, avgångs- och ankomstområden för transporter, bränsleuppgifter, olika fartygstypers andel av trafiken osv.

För finansieringen och styrningen av projektet svarade Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket. Jorma Kämäräinen (ordförande för styrgruppen) hos Trafiksäkerhetsverket  och Taneli Antikainen hos Trafikverket svarade för styrningen av projektet.

Projektet genomfördes av Sito. Till arbetsgruppen för projektet hörde Ilkka Salanne (projektchef, Sito), Marko Tikkanen (Sito) och Kari Mäkelä (till 2015 VTT, därefter TREMMO Tmi).

MERIMA-datormodellerna har utvecklats och uppdaterats hos SITO sedan 2009. MERIMAs senaste resultatuppföljning (på finska) finns på webbplatsen för Trafiksäkerhetsverket Trafi >>