abstractright abstractright
Nyheter

Certifikatet ISO 9001 har beviljats Sitos planerings- och konsulttjänster

Sitos verksamhetssystem har 12.12.2016 beviljats ett certifikat för ledningssystem. Verksamhetssystemet uppfyller kraven enligt den nyaste standarden för ledningssystem för kvalitet SFS-EN ISO 9001:2015. Certifikatet gäller i det här skedet affärsrörelsen Planerings- och konsulttjänster. Certifikatet gäller i tre år efter det datum det beviljades.

Certifikatet har beviljats av DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab. Redovisningen som ledde till certifieringen ägde rum i november 2016 och följande regelbundna bedömning utförs hösten 2017. En förutsättning för att certifikatet ska gälla är att regelbundna bedömningar utförs med ett års mellanrum.

Verksamhetssystem

Sitos verksamhetssystem baserar sig på de 2015 förnyade standarderna i ledningssystem för kvalitet ISO 9001 och standarderna ISO 14001 för miljöledningssystem.  Avsikten är att hela verksamheten i Sito certifieras hösten 2017 i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Det nya verksamhetssystemet lämpar sig utmärkt för Sitos utvidgade tjänster. Vid projektspecifikt arbete fästs mer systematiskt än förut uppmärksamhet på att kundens behov beaktas, på verksamhet i enlighet med processbeskrivningarna och på godkännande av tjänster och produkter.

Certifikatet ISO 9001 kommer att ersätta vårt tidigare RALA-certifikat, men under övergångstiden fram till 31.12.2017 är båda i kraft.

Mer information

Mer information om verksamhetssystemet och dess certifiering ger kvalitetschef Reijo Kukkonen.