abstractright abstractright
Nyheter

De finländska planeringsföretagen inom infrastruktur och husbyggande Sito och Wise Group går samman

Sito Oy och Wise Group Finland Oy går samman och bildar tillsammans ett expertföretag med 1 100 anställda. Det nya bolaget är det största finskägda planerings- och konsultföretaget inom hus- och infrastrukturbyggande. Företaget har som mål att växa med över 100 nya experter årligen.

Wise Group Finland Oy som erbjuder konsult-, planerings- och projekteringstjänster samt Sito Oy som är ett multiprofessionellt företag inom infrastruktur, trafik, markanvändning, miljö och digitala tjänster fusioneras. Utöver i Finland verkar bolagen också i de nordiska och baltiska länderna och betjänar kunder vid samtliga planerings- och konsultbehov inom byggande.

“Sammanslagningen erbjuder oss mycket stora möjligheter att utvecklas, expandera och betjäna kunder av alla storlekar inom infrastruktur- och byggnadsplaneringens hela fält. Utöver att tjänsteurvalet utvidgas kan vi också satsa betydligt mer på att utveckla verksamheten och på ännu mer mångsidiga projekt. I framtiden kan vi tillsammans också fokusera på att utveckla digitala tjänster”, säger Tapio Puurunen, verkställande direktör för Sito.

”Sammanslagningen av Wise Group och Sito är ett logiskt steg i företagens utveckling. Vi är jämnstarka och kompletterar varandra bra; vi har många gemensamma kunder, men mycket litet överlappande funktioner. I våra tillvägagångssätt finns redan mycket som är likadant och också i fortsättningen är det viktigt att vi är flexibla och positiva. Vi har båda  väldigt bra anställda som är toppexperter i sina branscher. Detta gäng vill vi under de närmaste åren kraftigt utöka”, säger Aki Puska, verkställande direktör för Wise Group.

De båda bolagen ägs också framdeles huvudsakligen av de anställda. Intera Partners, som är ett finskt riskkapitalbolag och som är Wise Groups nuvarande delägare fortsätter i sin roll som påskyndare av tillväxten i företagen. Den sammanslagna omsättningen i bolagen överskrider 100 miljoner euro 2017.

“Vi tror att det fusionerade bolaget kan utveckla hela branschen till kundernas fördel. Ägarnas gemensamma mål är att skapa en finländsk utmanare för den nordiska marknaden”, säger Tomi Terho, partner på Intera Partners.

Bolagen fortsätter med sin verksamhet som separata bolag under 2017 då integrationen fördjupas. Det nya bolagets namn och varumärke offentliggörs senare i år. Sammanslagningen av företagen kräver ett godkännande av Konkurrens- och konsumentverket.

Mer information:

Susan Sundell, tfn 020 747 6130, susan.sundell (at) sito.fi
Kontakter och intervjuförfrågningar till Sitos verkställande direktör Tapio Puurunen

Sanna Nyström, tfn 040 584 1126, sanna.nystrom (at) wisegroup.fi
Kontakter och intervjuförfrågningar till Wise Groups verkställande direktör Aki Puska

Sito är ett finskt multiprofessionellt företag inom infrastruktur, trafik, markanvändning, miljö och digitala tjänster. I företaget arbetar över 550 experter på tio orter runt om i Finland. Sito har under 40 år vuxit från en traditionell ingenjörsbyrå till ett mångsidigt tjänsteföretag, som erbjuder sina kunder omfattande planerings-. experttjänster samt digitala lösningar för infrastrukturens hela livscykel.

Wise Group är ett finskt multiprofessionellt företag inom husbyggande, som erbjuder konsulterings-, planerings- och projekteringstjänster för nybyggen och renoveringsobjekt. Företaget har vuxit snabbt genom företagsförvärv och organisk tillväxt samt hör till de fem största företagen i Finland som tillhandahåller experttjänster inom husbyggnadssektorn. I Wise Group arbetar över 520 experter inom konstruktions- och husteknik, projektering, reparationsbyggande och akustik på femton olika orter runt om i Finland.

Intera är ett finskt riskkapitalbolag som fokuserar på företags tillväxt. Intera fokuserar sina investeringar påt finska och svenska företag, vilkas omsättning vid placeringstidpunkten är10–200 miljoner euro. Typiska placeringssituationer är påskyndande av målföretagets tillväxt och  expansion utomlands, branschstruktureringar samt generationsskiften i familjeföretag. Intera har grundats 2007 och ägs av de nyckelpersoner i bolaget. Placerare i de fonder som förvaltas av Intera är ledande nordiska och europeiska institutionella placerare.