abstractright abstractright
Nyheter

Markus Väyrynen utsedd till Sitowises första VD

Planerings- och expertföretaget i byggbranschen Sitowise har utsett Markus Väyrynen till sin första VD. Sitowise, som uppstod när Wise Group Finland Oy och Sito Oy gick samman, inleder sin verksamhet med den nya organisationen den 1 januari 2018. Sitowise är en planerings- och konsultbyrå för hus- och infrastrukturbyggande med heltäckande service.

Styrelsen för Sitowise har utsett diplomingenjör Markus Väyrynen till verkställande direktör för Sitowise. Företaget, som erbjuder experttjänster inom infra- och husbyggande, inleder sin verksamhet i början av år 2018. Väyrynen tillträder omedelbart posten som verkställande direktör för koncernens moderbolag. Sito Oy och Wise Group Finland Oy fungerar som separata företag fram till årsskiftet.

”Jag tar emot den nya utmaningen med entusiasm. En av mina viktigaste uppgifter är att sköta om att Sitowise kan tillgodose kundernas behov allt bättre i verksamhetsmiljön som förändras snabbt. Vi vill vara föregångare inom utvecklingen av mångsidiga stadsregioner med hjälp av de möjligheter som digitaliseringen ger. Dessutom söker vi stark tillväxt både i Finland och i Norden. Vi kan uppnå våra mål endast med hjälp av vår skickliga och engagerade personal och därför vill vi vara den bästa arbetsgivaren för experter i branschen”, säger Sitowises VD Markus Väyrynen.

Väyrynen har mångsidig erfarenhet av byggbranschen sedan 20 år. Han har arbetat i Sito sedan 2001, senast som chef för affärsområdet Planering och konsultering, som sysselsätter ca 400 experter inom infrastrukturplanering, samt som medlem av Sitos ledningsgrupp.

”I sitt nuvarande uppdrag har Markus Väyrynen visat utmärkt förmåga att framgångsrikt lotsa affärsverksamhet, förstå kunderna och leda experter i branschen. Han har lång erfarenhet av branschen och en stark uppfattning om möjligheterna i verksamhetsmiljön. Vi är övertygade om att Sitowise under hans ledning utvecklas till en betydande aktör både i Finland och i Norden”, konstaterar ordföranden för Sitowises styrelse Aki Ojanen.

De samgående företagens nuvarande ledning fortsätter i Sitowises tjänst. Wise Groups verkställande direktör Aki Puska blir koncernens vice verkställande direktör och ansvarig för affärsområdet för planerings- och konsulttjänster för husbyggnad. Sitos verkställande direktör Tapio Puurunen kommer att ansvara för betydande helheter inom projektverksamhet, kundrelationer och utveckling av Sitowises verksamhet.

”Vi är glada över utnämningen av Markus, som är en fortsättning på de båda bolagens tradition att välja företagsledare internt från bolagen. Markus har en klar vision om Sitowises framtid tillsammans med engagemang och drive för att förverkliga den. Vi är säkra på att Sitowise får en utmärkt start med Markus som chef”, konstaterar Sito Oy:s och Wise Group Finland Oy:s nuvarande verkställande direktörer Tapio Puurunen och Aki Puska.

Mer information:

Aki Ojanen, Styrelseordförande, Sitowise
Tfn 0400 106 592
aki.ojanen@aspo.com

Markus Väyrynen, Verkställande direktör, Sitowise
Tfn 040 822 6300
markus.vayrynen@sito.fi

Aki Puska, Verkställande direktör, Wise Group Finland Oy
Tfn 040 568 3490
aki.puska@wisegroup.fi

Tapio Puurunen, Verkställande direktör, Sito Oy
Tfn 040 526 4124
tapio.puurunen@sito.fi