abstractright abstractright

Hagalunds underjordiska centrumparkering, Esbo

Hagalunds över 400 000 m3 stora centrumparkering är en enorm underjordisk parkering. Den byggdes invid Västmetron och planerades under byggarbetets gång. Ändå blev arbetet klart till och med i förtid vad gäller bergsbyggnaden.

Hagalunds underjordiska centrumparkering Tapiola Park invigdes mars 2016. I och med färdigställandet av Tapiola Park finns det nu sammanlagt 2 100 nya parkeringsplatser i centrum, varav 1 650 finns i den nu öppnade parkeringen i bergrummet.

Hagalunds centrumparkering är den största parkeringsanläggningen i ett bergrum som byggts i ett steg och det största sammanhängande bergrum som brutits för offentligt bruk. Parkeringen inrymmer till vissa delar upp till fyra parkeringsplan ovanpå varandra.

Det finns hissanslutningar till bergrummet från köpcentrumet Ainoa, Heikintori och kulturcentrumet. Med bil kommer man till Hagalunds underjordiska centrumparkering från mitten av cirkulationsplatsen vid Hagalundsvägen samt från Sunnanvindsvägen. Grottan är mycket stor. Tapiola Parks totala yta är 83 470 m2, vilket innebär att det skulle kunna rymma Helsingfors Olympiastadion eller fyra riksdagshus.

Sito kom till en början med redan år 2006 för att utforma en parkeringsanläggning under Heikintori. Det var först efter att man fattat beslut om Västmetron som det började gå snabbt. Den 15.9.2011 murade man grundstenen för förnyandet av Hagalunds centrum och Tapioplatsen.

Tapiola Park är ett fastighetsbolag som ägs av sex fastighetsbolag samt av Esbo stad och av Västmetro, vars största ägare är LähiTapiola. Investeringen i parkeringsanläggningen uppgår till ungefär 115 miljoner euro. Tapiola Parks huvudplanerare är Arkitektbyrån HKP Oy/arkitekt Jukka Hyvämäki, Indepro Oy har ansvarat för uppgiften med uppförandet av byggnaderna och SRV Rakennus Oy ansvarade för inredningsfasen. Lemminkäinen Infra Oy var huvudentreprenör för den redan tidigare färdigställda parkeringsanläggningen på Tapioplatsen som hör till samma helhet enligt samma planeringsgrupps planer.