abstractright abstractright

Invånarinstruktion och plan för hantering av dagvattnen för Kalajärvenkallio

Kalajärvi är en sjö som befinner sig uppströms i ett sjösystem i norra Esbo. Sjön är grund och avrinningen till sjön kommer från ett relativt begränsat avrinningsområde som bildas av bergsryggarna som omger sjön. Detta innebär att sjön reagerar lätt på förändringar i omgivningen.

Det nya bostadsbyggandet norr om sjön hotar att göra variationen av flödet och den kvalitativa belastningen som riktas mot sjön Kalajärvi mer extrem. I den brant kuperade terrängen orsakar starka flöden av dagvatten som orsakas av skyfall bl.a. erosion, vilket bland annat leder till att näringsämnen och fasta partiklar sköljs ut i sjön.

Invånarna uttryckte sin oro för sjöns tillstånd, vilket fick staden att aktivera sig och låta göra en plan för hantering av dagvattnen för området. Som en del av hanteringsplanen utarbetades en separat invånarinstruktion för områdets nuvarande och kommande invånare. I invånarinstruktionen beskrivs och åskådliggörs olika lösningar för hantering av dagvatten som invånarna med liten möda kan genomföra på sina egna gårdar.