abstractright abstractright

Planläggningsmässiga utredningar och planer för Kangas område

Kangas område i Jyväskylä centrum kommer att utvecklas till ett livligt urbant bostadsområde, Tourujokilaakso. De gamla fabriksbyggnaderna och det nya, moderna byggnadsbeståndet bildar en unik stadsdel som lockar invånare. Området (30 ha) kommer att vara det viktigaste områdesutvecklingsprojektet i Jyväskylä under de kommande decennierna. Syftet var att med hjälp av trafik-, landskaps- och dagvattenplanering upprätthålla, utveckla och klargöra de bärande idéerna i det förslag som vann i arkitekttävlingen (Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen). En av utmaningarna var att tillgodose stadens egna till och med något motstridiga mål för trafiken. Staden ville att områdets centrum skulle vara ett promenadområde i sin helhet, men å andra sidan ville staden också göra det möjligt att ta sig dit med bil. En trafikmässigt fungerande lösning var en kombination av strålformigt placerade gator, ett klart Shared Space-område och ett litet promenadområde. Målet att återbörda Tourujoki till sin gamla fåra var en teknisk utmaning för planeringen. Under planeringsarbetet undersöktes flera alternativ och bedömdes de tekniska och ekonomiska möjligheterna att genomföra dem. Tidpunkt 2/2012–1/2013.