abstractright abstractright

Byggnadsingenjör Juha Lahti, planeringschef, Stadsteknik

Bland de nya stadsdelarna i Helsingfors känner Juha Lahti i synnerhet Fiskehamnen som sin egen bakficka.

”Mångsidiga projekt och intressanta utmaningar inom stadsteknik.”

Och om det behövs en erfaren projektledare för områdesbyggande, riktas blickarna osökt mot Juha. Utöver Fiskehamnen har han lett några av Helsingfors stads viktigaste områdesbyggprojekt på senare tid, nämligen Busholmen, Arabiastranden och Hermanstad.

Efter fjorton år på Helsingfors stads byggnadskontor började han längta efter nya utmaningar och för två år sedan flyttade han över till andra sidan av bordet, nämligen till Sito. Även om det inte var fråga om någon femtioårskris, började Juha känna på sig att det var dags att byta arbetsgivare innan det blir för sent.

– Jag arbetar visserligen fortfarande med Fiskehamnen, den har jag inte blivit av med, säger han med ett skratt. – Vi gör sådant arbetet som jag ursprungligen själv har beställt.

Juha längtade efter nya utmaningar efter de kanske en aning enkelspåriga åren i stadens tjänst, och det har han sannerligen fått. Han har nu mer än 20 aktiva projekt på gång. Visserligen gäller 85 procent av dem geografiskt sett Fiskehamnens område. Projekten är även mycket olika och varierar i storlek mellan några tusen till hundra tusen euro.

– Varje projekt är utmanande på sitt sätt och mindre projekt kan i själva verket vara mer arbetskrävande, säger han.

Konsultarbete är inte något främmande för Juha, för innan han blev anställd hos staden hann han arbeta tio år på Viatek. Tiderna har emellertid förändrats och även arbetets karaktär till vissa delar. Kunderna är nuförtiden mycket aktivare än tidigare i fråga om utvecklandet av det egna bostadsområdet och i projekten måste till exempel kommunikationen beaktas på ett helt annat sätt än tidigare.

Juha säger, att han för två år sedan hoppades att ett byte av arbetsplats skulle ge honom ny energi i livet. – Själva arbetstakten kom inte som någon överraskning. Arbetsdagarna är nuförtiden längre. Arbetsplatsen är livligare och mer dynamisk och medarbetarna är trevliga. Det är lätt att trivas som Sito-anställd, säger han.

Juha blev färdig byggnadsingenjör vid Wärtsilä tekniska läroanstalt i Joensuu (1961–1996) år 1990. Juha säger att han är en riktig byggnadsingenjör, och då passar det in i bilden att bygga också på fritiden. Han har hängivet byggt på en sommarstuga för familjen redan i 1,5 års tid.

Familjen, hustrun och två barn i tonåren samt katterna Viiru och Miiru bor på landet i Oitbacka i Kyrkslätt. Till familjen hör ännu en mycket viktig medlem, nämligen den ytterst livliga jaktlabradoren Iita, som Juha går ut på jakt med.

Text: Dakota Lavento