abstractright abstractright

Byggnadsingenjör Liisa Kemppainen, yngre planerare, Vägavdelningen

Byggnadsingenjör Liisa Kemppainen representerar den unga generationen av expertkunnande hos Sito. Till hennes huvuduppgifter hör bland annat informationsmodellering av projekt och olika utvecklingsuppdrag.

Särskilt när det gäller informationsmodellering är det mycket fascinerande att fundera på gemensamma mål, skapa nya arbetssätt och se hur de fungerar i ett så här stort projekt, där alla planerar med sina egna program.

Vem är du?

Jag är Liisa Kemppainen, utexaminerades som byggnadsingenjör hösten 2012, med inriktning på infrabyggande.

Vad arbetar du med på Sito?

Har jobbat som yngre planerare på Vägavdelningen hos Sito sedan oktober 2012. Till mina huvuduppgifter hör informationsmodellering av projekt och olika utvecklingsuppdrag. Inom några projekt har jag också varit planerare.

Vilka är dina ansvarsområden?

Informationsmodellering är datahantering, så jag ansvarar för några projektbanker och flera primärdatamodeller. Jag håller utbildningar och informationsmöten om informationsmodellering både internt inom projekt och hos Sito i allmänhet.

Berätta om de mest intressanta projekten du varit en del av?

Många projekt har varit intressanta. För närvarande är jag engagerad i ett Finaviaprojekt (utökning av transfertrafikens kapacitet) i vilket det mest intressanta har varit samarbetet mellan hussidan och infra och samordningen av planer. Särskilt när det gäller informationsmodellering är det mycket fascinerande att fundera på gemensamma mål, skapa nya arbetssätt och se hur de fungerar i ett så här stort projekt, där alla planerar med sina egna program. Arbetet har varit mycket lärorikt och gett mig mycket kunskap om branschens olika parter.

Ett annat intressant projekt för mig just nu är uppgiften som samordnare av informationsmodeller inom projektet Kronbroarna. Där har projektets omfattning och aktörernas antal skapat egna utmaningar för datahanteringen och vi har fått guida olika brukare i användningen av projektbanken och demonstrera projektets funktionssätt.

Jag har också skrivit branschens allmänna modellkrav och olika anvisningar för bland annat Trafikverket.