abstractright abstractright

DI Mikko Riikonen, planerare, geoteknik

Vid geoplaneringen ställs man inför de yttersta frågorna. Man blir tvungen att fundera på hur man kan bygga strukturer som håller i århundraden utan att slösa på pengarna. Det klarar Mikko Riikonen av så bra att han har prisbelönats för sina kunskaper.

Planerare Mikko Riikonen åstadkommer konkreta resultat

Prisregn för Riikonen

Planerare, DI Mikko Riikonen har arbetat på Sitos geoavdelning sedan mars 2014. Under sin ännu relativt korta arbetskarriär har Mikko kammat hem flera utmärkelser. Två av dessa beviljades för Mikkos diplomarbete och en som ett uppmuntringspris i Mikkos egentliga arbete.

Mikkos diplomarbete ”Effekten av höjningen av boggimassorna på vägkonstruktionens reaktioner – beräkningsmässig undersökning” fick sin andra utmärkelse, när den belönades av Destia som det bästa slutarbetet inom infrabranschen under anläggningsdagen i september. Förra året belönades Mikkos slutarbete redan med ett av de två stipendier som Delegationen för markbyggnadsbranschen MANK rf beviljade till årets bästa diplomarbeten.

Mikko skev sitt diplomarbete under handledning av professor i geoteknik Leena Korkiala-Tanttu vid Aalto-universitetet. Arbetets beställare var Trafikverket.

Mikko_saa_palkinnon_500pxProfessor i geoteknik Leena Korkiala-Tanttu vid Aalto-universitetet gratulerar Mikko för priset. Bild: Tanja Oksa.

 

 

 

 

 

 

Ett grundligt och mångsidigt arbete

I sitt diplomarbete undersökte Mikko genom modellering med hjälp av elementberäkningsprogrammet Plaxis 3D hur större totalmassor inverkar på vägkonstruktionens reaktioner, dvs. spänningar, deformeringar och sättningar i vägkonstruktionen. – Jag undersökte bi- och treaxlade boggilösningar samt totaleffekten av fordonskombinationer på olika vägkonstruktioner, berättar Mikko.

I sitt arbete undersökte Mikko hur den största tillåtna massan, överbelastningen, ojämnt fördelad last, axelavståndet, däckens lufttryck, beläggningens stelhet, lagertjockleken och höjden av grundvattennivån påverkar vägkonstruktionens reaktioner.

Juryn prisade också Mikkos arbete för dess grundlighet och mångsidighet. Juryns ordförande Pertti Niemi från Destia betonade också att diplomarbetet visar Mikkos utmärkta teoretiska kunskaper.

Juryn prisade Mikko även för att lyfta detta i samhällsdebatten högaktuella ämne till sitt forskningsämne.

Enligt juryn höll tävlingsbidragen väldigt hög klass i år, vilket gör Mikko Riikonens pris ännu värdefullare.

Förutom Pertti Niemi bestod juryn av Liisi Vähätalo från Vägföreningen i Finland rf, Heikki Jämsä från Infra rf, Juha Kaitera från Byggnadsindustri rf samt Esko Mälkönen från Ingenjörsförbundet rf.

Att sätta sin egen prägel

Mikko berättar att han ville studera teknik så att han skulle få arbeta i en bransch där man har konkreta möjligheter att sätta sin egen prägel på arbetet. Mikko valde geoteknik i och med att arbetsutsikterna verkar lovande även i framtiden. Mikkos spådomar tycks ha slagit in. Inom den närmaste framtiden kommer han att hålla sig fullt sysselsatt med Finavias alliansprojekt i samband med utvidgningen av Helsingfors-Vanda flygplats.

Det kommer kanske inte som någon överraskning att Mikko har redan tilldelats Finavias uppmuntringspris för sitt aktiva arbete för att hitta kostnadsbesparingar genom utveckling av planeringslösningarna. När utredningar visar att omfattande grundförstärkningsåtgärder är onödiga och kan ersättas med förmånligare lösningar, man sparar både tid och en ansenlig summa pengar.

Snart sätter Mikko sin väldigt konkreta prägel med sitt planeringsarbete på Helsingfors-Vanda flygplats. Han kommer också att glädjas av priserna under en lång tid framöver. Det är bara att hoppas att även beslutsfattarna tar till sig råden i årets bästa diplomarbete om hur vårt vägnät kan bevaras under de allt tyngre kombinationsfordonen.

Belastningen på vägkonstruktionen kan minskas

Tunga kombinationsfordon ökar särskilt skadorna på vägkonstruktioner som har lagts på kärrmark, är tunna eller innehåller lättklinker för att begränsa tyngden. Belastningsskadorna ökar.

Att ersätta enkla hjul med hjulpar skulle i synnerhet minska belastningen på de övre delarna av vägkonstruktioner med tunn beläggning.

– Belastningen på vägkonstruktionen skulle kunna minskas med enkla medel: genom att öka lagertjockleken och beläggningens stelhet samt genom fungerande dränering. Kombinationsfordonen ska lastas på ett optimalt sätt, däckens lufttryck ska hållas inom rimliga nivåer och axelavstånden ska vara tillräckligt långa, påpekar Mikko.

Framför allt borde överlastade fordon tas bort från trafiken!

Text: Dakota Lavento