abstractright abstractright

Bana

Sito är multiprofessionell inom banprojekt. Våra tjänster omfattar så gott som alla deluppgifter inom planeringen, och med stöd av etablerade partner kan vi också leverera kompetens inom specialområden. Våra tjänster täcker hela projektets livscykel från förutredningarna till byggplanering och arbetsplatsövervakning.

Vi erbjuder landets skarpaste kunnande inom ban-, konstruktions-, bro- och geoteknik. Utgångspunkten för vårt planeringsarbete är att vi samarbetar flexibelt med kunden och säkerställer att kunden får en tekniskt och ekonomiskt fungerande lösning för sitt behov. Vi har fått erkänsla av våra kunder för innovativ och totalekonomisk planering.

Vi har ansvarat för bro-, konstruktions- och geoplaneringen av betydande infrastrukturprojekt i 35 års tid. Inom banplanering har vi varit mycket starka alltsedan företaget grundades. Vi har varit med i nästan alla stora infrastrukturplaneringsprojekt.