abstractright abstractright

Aino Hallinta

Aino är ett enkelt och snabbt sätt att skaffa alla geografiska data som projektet eller organisationen behöver från en och samma plats. Vi tillhandahåller totaltjänster. Vi tar hand om insamlingen, uppdateringen och distributionen av material och om avtalshanteringen.

Utmaningarna

  • Det finns geodatamaterial i olika källor och olika format, till exempel på papper eller i filformat, eller så har de aldrig samlats in.
  • Många användare och överlappande uppgifter.
  • Det är besvärligt, tidskrävande och dyrt att skaffa och administrera uppgifter från många olika källor.

Lösningen

  • Nyckelfärdig tjänst – geodataunderlagen färdigt kompatibla med kundens datasystem eller som integrerade tjänster.
  • Aino är en servicelösning för anskaffning, förvaring, uppdatering och distribution av geo-, kart-, terrängmodell- och flygbildsdata.

Fördelarna

  • Du slipper skaffa överlappande material och säkerställer att underlagen används effektivt i olika applikationer.
  • Du kan fokusera på din kärnverksamhet medan vi sköter om insamlingen, uppdateringen och distributionen av allt material och om avtalshanteringen.