abstractright abstractright

Aino Tuotanto

Vi producerar tjänster för anskaffning, förvaring, uppdatering och distribution av geo-, kart-, terrängmodell- och flygbildsdata.

När du behöver baskartor, terrängmodeller, ortobilder eller andra geodatamaterial som utgångsdata för krävande planeringsuppdrag eller hantering av infrastrukturtillgångar är Aino ditt val.

Vi producerar materialen kostnadseffektivt, och vi anpassar dem flexibelt för olika planeringsprogramvaror och koordinatsystem.

Baskartor

Produktion av nya baskartor för behoven inom planläggning, infrastrukturplanering och underhåll av infrastruktur. Baskartorna produceras med hjälp av laserskanning och flygfotografering.

Terrängmodeller

Produktion av terrängmodeller som används som utgångsdata för planering och underhåll av infrastruktur. Vi utarbetar också virtuella modeller och webbmodeller.

Ortobilder

Produktion av nya digitala ortobilder.

Inventering av infrastrukturtillgångar

Vi använder effektiva metoder (bl.a. laserskanning från fordon och digitalisering av gamla planeringsdokument) för att inventera till exempel vägmärken och andra tillgångsposter i terrängen. Vid behov inventerar vi också tillgångarnas skick och erbjuder Louhi-informationstjänster för hantering av organisationens infrastrukturtillgångar.

Utöver produktionen av material erbjuder vi också stödtjänster:

  • koordinatsystem- och formatkonverteringar
  • kvalitetskontroll av material
  • experthjälp för anskaffning av underlag och karteringsarbeten