abstractright abstractright

Auditeringstjänster

Vi står till tjänst vid auditering av byggandet av telenät. Vi utför slutbesiktningar av basstationsplatser efter att byggnadsskedet har slutförts samt övervakning av arbetsplatsen medan byggarbetet pågår. Vi tillhandahåller också tjänster för felutredning och lösning av kundproblem.

Vid en slutbesiktning kontrollerar och bedömer vi de byggnadstekniska faktorerna i anslutning till byggandet av objektet och utarbetar en beskrivning av installationerna. Vi gör ett inspektionsbesök i objektet och utarbetar en slutrapport över besiktningen i enlighet med kundens normer. Vi utför också övervakning på byggarbetsplatsen på det sätt som avtalas med kunden.

Vi erbjuder mobiltelefonoperatörer tjänster inom felutredning och lösning av kundproblem. Vi utför vant fältundersökningar utifrån utgångsdata som kunderna har gett. Vi kommunicerar smidigt med både kundoperatören och tjänstens slutanvändare. På plats handlar vi alltid professionellt och utan att störa kunderna. Vi utarbetar ett felutredningsdokument i enlighet med kundens normer.

Med stöd av våra informationstjänster kan vi arbeta effektivt på fältet och använda heltäckande och åskådliga dokument vid besök i objekten.