abstractright abstractright

Buller och vibrationer

Vi erbjuder högklassig expertis och spetskompetens inom buller- och vibrationsutredningar. Vi utför mångsidigt både omfattande och komplexa utredningar och mindre uppdrag som kräver snabba reaktioner.

Vi har gjort de geografiskt och regionalt mest omfattande trafikbuller- och bullerbekämpningsutredningarna som genomförts i Finland.

Vi använder mångsidiga beräkningsprogram och bullermätningsutrustningar för att göra bullerutredningar. Vi beaktar bullerutredningarnas särdrag och behärskar processen från början till slut. Det garanterar att vi kan utföra både stora och små bullerutredningar högklassigt och kundorienterat.

Vi har högklassigt och professionellt kunnande inom vibrationsutredningar, och vi kan göra vibrationsmätningar och planering av bullerbekämpningsåtgärder på ett mångsidigt sätt.

Produkter och tjänster:

  • Bullerutredningar och -modelleringar (t.ex. buller från trafik, industri och motorsport)
  • Planering av bullerbekämpning
  • Bullermätningar
  • Vibrationsmätningar
  • Planering av vibrationsbekämpning