abstractright abstractright

CityCad

CityCad är en heltäckande planeringsprogramvara som Sito utvecklat för planering av trafikleder och anknytande infrastruktur. Programmet är avsett att användas exempelvis av planeringsbyråer och kommuner.

CityCad har utvecklats i samarbete med planerare i branschen för den finländska infrastrukturbranschens behov. Programmet stödjer planeringsprocessen och ger verklig hjälp i det dagliga arbetet. Det gör det genuint möjligt för flera planerare att arbeta parallellt samtidigt som arbetsprocessen hålls under kontroll.

CityCad används för planering av vägar, gator, banor, vattenleder, dränering, vattenförsörjning och grundförstärkning.

Programvaran CityCad är datamodellsbaserad, vilket möjliggör bl.a. enkel mängdberäkning, snabb jämförelse av olika alternativ, intelligent åskådliggörande av planinformation, produktion av modeller för maskinstyrning och flexibel vidareförädling exempelvis till presentationsmodeller.