abstractright abstractright

Hantering av arbetarskyddet

Lagstiftningen om arbetarskyddet har reformerats under de senaste åren, och reformerna, särskilt Statsrådets förordning 205/2009 om säkerheten vid byggarbeten, har medfört tilläggsskyldigheter för beställar- och byggherreorganisationer vid byggprojekt.

Sito-Rakennuttaminen har utvecklat sitt kunnande och sin personal så att de uppfyller de nya kraven på administrationen av arbetarskyddet vid byggprojekt.

Våra experter har beredskap att arbeta som säkerhetskoordinatorer i krävande infrastrukturbyggnadsprojekt under hela byggprojektet, från styrning av planeringen till arbetarskyddsåtgärder under drifttiden.

Vi stödjer säkerhetskoordinatorerna i olika beställarorganisationer genom att skapa administration av arbetarskydd vid byggprojekt på många olika nivåer. På denna sektor omfattar våra uppgifter bland annat uppgörandet av säkerhetsdokument och liknande handlingar för planeringen och byggandet, uppdatering av dokumenten samt övervakning och rapportering gällande arbetarskyddet vid byggprojekt till beställaren.

Vi fungerar också som experter i säkerhetsplanering för byggarbete på beställning av olika genomförande instanser och entreprenörer.

Våra experter har medverkat som säkerhetskoordinatorer bl.a. i följande byggprojekt:

  • muddrings- och kajbyggnadsentreprenaderna i anslutning till projektet för utvidgning av Västra hamnen i Helsingfors
  • Entreprenaden för byggnad av AP-piren i Nordsjö hamn i Helsingfors

Vi har bistått säkerhetskoordinatorn som expert i arbetarskydd bl.a.

  • i byggprojekten i anslutning till Helsingfors stads byggnadskontors områdesbyggnadsprojekt
  • i Esbo stads tekniska centrals byggprojekt