abstractright abstractright

Kollektivtrafik

Vi skapar ramarna för användarorienterad och högklassig kollektivtrafik som samtidigt kan ordnas effektivt.

Vårt kunnande inom kollektivtrafik omfattar mångsidigt hela området från planering av trafiken till planeringen av markanvändning och infrastruktur som betjänar kollektivtrafiken. Vårt verksamhetsfält omfattar hela Finland.

Planeringen utgår alltid från användarens perspektiv. Vi vill tillsammans med våra kunder göra kollektivtrafiken till en genuint konkurrenskraftig trafikform, var vi än planerar den.

Vi förbättrar användarupplevelsen med helhetsmässig servicedesign som gör för det fungerande och enkelt att använda kollektivtrafiken.

Produkter och tjänster:

  • Kollektivtrafik- och servicenivåplaner
  • Utveckling av persontransporter
  • Marknadsanalyser och behovsutredningar
  • Utveckling av information och användbarhet
  • Utformning av tjänster för mobilitet och trafik
  • Specialfrågor inom buss-, spår- och flygtrafik
  • Infrastruktur för kollektivtrafik