abstractright abstractright

Konsultering av planering, byggnad och underhåll av grönområden

Konsulttjänsterna för planering, byggnad och underhåll av grön- och rekreationsområden samt gatumiljön och idrottsplatser är en del av kunnandet inom serviceområdet för landskapsplanering. Våra planerare har gedigen konsulterfarenhet inom dessa tjänster. De kan också stöda sig på sin erfarenhet av arbete i beställar-, byggnads- och underhållsuppgifter och på sina goda kunskaper om kommunala organisationer.

Tjänsten för konsultering av planering, byggande och underhåll tryggar att projekten går framåt, även om det råder personalbrist i den kommunala organisationen.

I mindre kommunorganisationer kan projekt som gäller grön- och rekreationsområden samt gatumiljöer och idrottsplatser vara så sällsynta att kommunen inte har anställda som har de kunskaper som projekt av detta slag kräver. På detta kompetensområde erbjuder vi också tjänster för uppgörande av anbudsbegäran och entreprenadhandlingar. Det betyder att kunden har möjlighet att beställa det önskade projektet som en nyckelfärdig leverans.

Vi har utvecklat vårt kunnande inom konsulttjänster för planering, byggnad och underhåll i flera års tid som en del av serviceområdet för landskapsplanering och i samarbete med serviceområdet för byggande på Sito. Vi har fått många referensobjekt under denna period. Som konsult inom planering har vi kunskaper om till och med mycket stora kommunala organisationer och förmåga till ett smidigt samarbete med de konsultföretag som ansvarar för den egentliga planeringen.