abstractright abstractright

Landskapsutredningar och -planer

Landskapsutredningarna och planerna är landskaps- och kulturlandskapsutredningar, inventeringar av bebyggda objekt, konsekvensbedömningar och omfattande landskapsvårdsplaner och -strategier som ingår i utgångsmaterialet för general- och detaljplaner och väg-, trafikleds- och projektplaner.

Utöver landskapsplanerare deltar även andra experter från serviceområdet Miljö i planeringen, eftersom den storskaliga planeringen i allmänhet kräver mångsidig expertis. Vi samarbetar också med de ledande experterna inom bebyggda och kulturhistoriska miljöer i Finland.

Högklassiga utredningar nyckeln till framgångsrik planering

Natur- och kulturlandskapets särdrag är en viktig utgångspunkt för alla planeringsprojekt. Typiska arbetsmoment i början av ett planeringsprojekt är relevant inventerings- och utredningsarbete, analys och rapportering. Sitos serviceområden Landskapsplanering och Miljö erbjuder dessa tjänster i samarbete med varandra.

Ofta måste stora projekt planeras stegvis, och då beställs de grundläggande utredningarna som ett uppdrag som är oberoende av de andra serviceområdena. Områdesutveckling samt kommun- eller landskapsspecifik projektutformning och tidtabellsplanering förutsätter också omfattande strategisk planering. Kontrollen av kostnaderna och byggnadskostnaderna är ett viktigt inslag i denna planering. Tack vare våra kontor i huvudstadsregionen och runt om i Finland har våra planerare god områdeskännedom i hela landet.