abstractright abstractright

Logistik

Vi erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster för logistik samt beräkningsmodeller för uppskattning av godstrafikens miljömässiga och ekonomiska effekter

Vår mångsidiga kundkrets omfattar ministerier, trafikledsmyndigheter, EU-kommissionen, regionalmyndigheter, städer, kommuner, företag samt organisationer inom transport- och logistikbranschen. Vi deltar i både inhemska och internationella projekt.

Sitos kunnande inom företagslogistik gör det möjligt att granska de totala kostnaderna för logistiken i ett företag och att med stöd av detta inrikta utvecklingsåtgärderna på rätt länk i leveranskedjan. Utvecklingsåtgärderna begränsas inte endast till lagerhanteringen och transporterna, utan utifrån analysen är det också möjligt att modellera effekten av företagets produktionsprocesser på logistikkostnaderna.

Våra tjänster

Företagslogistik

– Kartläggningar för utveckling av logistiken

– Fabrikslogistik

– Utveckling av lagerhantering

– Returlogistik (inkl. reservdelar, återvinning osv.)

– Beräkningsmodell för totalkostnaderna för logistik

– Utveckling av leveranskedjor

– Samlande informationstjänst (ICT-hanteringslösningar)

Modellering

– Med modellerna är det möjligt att granska hela transportkedjan och övergångarna mellan olika transportformer

– Bedömning av förändringar i transportsystemet och deras effekter på det lokala och internationella planet

– Effektivisering av transporterna

Region- och citylogistik

 

– Logistikutredningar i anslutning till trafiksystemplaner

– Regionala logistikutredningar

– Citylogistikutredningar

Logistikcentraler

 

– Planering av logistikcentraler

– Affärsplaner

Utredningar som gäller godstrafik och verksamhetsmiljö

 

– Utredningar som gäller godstrafik

– Omvärldsanalyser

– Transportkorridorutredningar

Internationell FoU inom logistik

 

– EU-projekt och internationella konsortier

– Transportkorridorer och modellering

– Hantering av leveranskedjor och grön logistik

 

Avfallslogistik

 

– Avfallslogistikutredningar

– Best Practice-analyser och utveckling av verksamhetsmodeller

– Optimering av avfallstransporter

– Ekonomiberäkningar

 

Utbildningsdagar

 

– Logistikkurs för beslutsfattare, tjänstemän, planerare och områdesutvecklare inom den offentliga förvaltningen

– Logistikkurs för företagsledningen