abstractright abstractright

Louhi Karttapaikka

Louhi Karttapaikka är en helt förnyad karttjänst för användning med webbläsare eller mobilterminal. Tillämpningarna är karttjänster som är avsedda för offentligt bruk. De kan användas för att presentera tjänster eller objekt som intresserar medborgarna.

Louhi Karttapaikka använder en av Sito utvecklad webbkartteknik som används i flera hundra karttjänster. Tjänsten kan kompletteras med en responsmodul för att samla in respons på kartan. Responsen kan också kopplas till ett bestämt projekt, evenemang eller objekt. Insamlingen av respons är inte tidsbegränsad.

Tjänsten Louhi Karttapaikka administreras med ett behändigt verktyg, och kundens egen administratör kan hantera innehållet i tjänsten.

Exempel på tjänsterna: