abstractright abstractright

Louhi Kuntapalvelin

En lättanvänd webbaserad tjänst som sammanställer lägesbilden för kommunens myndighetsanvändare och för kommunernas offentliga kommunikation. Louhi Kuntapalvelin sammanställer data som finns i olika system i en enda tjänst och möjliggör granskningen av data i samma kartbaserade användargränssnitt.

Louhi Kuntapalvelin kan expanderas modulärt så att det stöder kommunens myndighetsprocesser genom att erbjuda hantering av basregister, tillstånd, beslut och respons i samma enhetliga helhet. I Louhi Kuntapalvelin ingår följande lösningar:

 • Byggnadsövervakning
 • Förvaltning av markegendom och hyresfakturering
 • Miljöövervakning
 • Administration av gatudata
 • Ansökan om och bokning av tomter som är till salu
 • Lägesbild och informationsstyrning
 • Tomtreserven och planering av investeringar
 • WMS/WFS gränssnittspublikationer
 • Karttjänst
 • Kartbaserat responssystem

Viktiga fördelar:

 • Molntjänst – kräver inga installationer för kommunen eller användaren
 • Genuint regional lösning – underlättar kommunernas inbördes samarbete
 • Nära integration med Lupapiste ingår – en inloggning, ett användargränssnitt
 • Färdiga dataöverföringar och gränssnittsfunktioner med BRC:s och LMV:s system – enkelt att överföra och utnyttja data