abstractright abstractright

Louhi Tilannekuva

Med tjänsten Louhi Tilannekuva får du en strukturerad och aktuell vy över operativa data om din organisation. Tjänsten ger effektiva beslutsredskap som kan användas för att planera och följa upp tidtabellerna och framstegen i byggprojekt inom markanvändning, miljö, trafik och infrastruktur.

Tjänsten gör information som behövs som stöd för beslutsfattandet lätt att nå. Vid visualiseringen av informationen används geodata. Louhi Tilannekuva är en helhet som består av flera delar.

Louhi Tilannekuva kan användas med webbläsare och mobilutrustning.

Exempel på implementeringar av Louhi Tilannekuva:

  • Esbo stad – Områdesrapportering
  • Helsingfors stad – Gemensam arbetsplats
  • Elisa – Louhi Elisa
  • Trafikverket – Pooki