abstractright abstractright

Naturutredningar och -bedömningar

Vi gör naturutredningar och -bedömningar på strategisk nivå och i enskilda projekt och planer.

Vi ställer vårt starka och mångsidiga kunnande till kundens förfogande. Vi behärskar såväl utredningar som gäller enskilda naturvärden och naturresurser som bredare perspektiv. Vi använder bland annat geodatamaterial för att producera analyser och planer.

Vi använder de senaste metoderna och materialen på ett mångsidigt sätt. Våra experter utvecklar branschen aktivt. Exempel på detta är bl.a. ekosystemtjänster, kompenseringsforskning och funktionen av ekologiska nätverk.

Produkter och tjänster:

  • Naturabedömningar
  • Naturutredningar
  • Miljökonsekvensbedömningar
  • Granskning och planering av det ekologiska nätverkets funktion
  • Ekosystemtjänstrelaterade utredningar
  • Kompenseringsutredningar