abstractright abstractright

Projektlednings- och sakkunnigtjänster

Innehållet av vår tjänst preciseras efter kundens önskemål.

Vi erbjuder infrastrukturbranschen alla projektledningstjänster, bland annat styrning av planeringen, förberedelse av entreprenaderna, uppgörande av entreprenadhandlingar, avtalsförhandlingar samt planering, projektering och lokal övervakning.  Vi står till tjänst från projektets början till uppgifterna och inspektionerna under garantitiden.  Det är viktigt att genomföra projekten effektivt, ändamålsenligt och rättidigt så att infrastrukturtillgångarna behåller ett så bra värde som möjligt.

För att komplettera vårt kunnande och våra resurser har vi byggt nätverk med konsultbyråer i branschen. Utöver avtalsjuridik är vi insatta i planerings- och byggnadsmässiga synpunkter och kostnadsfaktorer som anknyter till objekten. Vi har ett nära samarbete med de övriga verksamhetsområdena inom Sito.