abstractright abstractright

Sakkunnigtjänster inom bergbyggnad

I framtiden blir underjordiskt byggande och underjordisk verksamhet allt vanligare i byggbranschen. I framtiden byggs största delen av gruvorna under jorden, och trafikleder, parkeringsanläggningar, vattenreningsverk och många andra funktioner placeras i berggrunden. Sito (Stad/Bergrum och tunnlar)  har utmärkt kompetens inom planering av utrymmen av detta slag. Sito Rakennuttajat har gedigen erfarenhet av bergbyggnad både ovan och under jorden samt av specialuppgifter i anslutning till bergbyggnad.

Vi har biträtt såväl beställarorganisationer som planerings- och entreprenörsorganisationer. Vår kundkrets i Finland och utomlands har omfattat bl.a.:

 • Energibolag
  • projektledning
  • besiktningar och specialutredningar i lokaler som är i bruk
  • samordning av FoU-projekt och sakkunniguppgifter i anslutning till dem
  • ledningsgrupparbete i projekt
  • avtalstolkningar
 • Vattenförsörjningsbolag
  • besiktning av planer
  • arbetsplaner
  • tidtabells- och kostnadsuppföljning
 • Bergbyggnads- och entreprenörsföretag
  • affärsutvecklingsuppgifter
  • projektledning i anbudsskedet i Public Private Partnership-projekt
  • utveckling av kvalitets- och ledningssystem
  • riskhantering
  • projekt- och byggarbetsplatsledning
  • planering av byggarbetsplatser och produktion
  • entreprenadberäkning
  • utvärdering av underleverantörer
  • utbildning och inskolning av personal
  • arbetsplatsövervakning
 • Gruvbolag och anläggningstillverkare
  • projekt för utveckling av sprängningsprocesser och utrustning
 • Planeringsbyråer
  • utvärdering och planering av planernas praktiska genomförbarhet
  • utarbetande av tidtabeller och budgetar
  • planeringsuppgifter under pågående arbeten

Utöver vår egen personal har vi ett vidsträckt nätverk i Finland och utomlands, och vi kan alltid samla ihop det bästa möjliga teamet för beställarens behov och sköta om att det syns ljus i slutet av tunneln.